Томас Бах с обръщение към Олимпийското движение

Томас Бах с обръщение към Олимпийското движение

Президентът на МОК Томас Бах отправи обръщение към Олимпийското движение във връзка с епидемията от коронавирус. Той говори за социалното, икономическото и политическо възстдействие, както и за пътя напред:

Томас Бах призова правителствата да помогнат за възстановяването на спорта след пандемията
Томас Бах призова правителствата да помогнат за възстановяването на спорта след пандемията

Олимпизъм и Коронавирус

С глобалната пандемия COVID-19 всички живеем в голяма несигурност. В това време, тази несигурност далеч не отшумява. Всички ние едва започваме да разбираме всеобхватните последици от коронавирус кризата в света. Сигурно е обаче, че тази пандемия засяга и ще се отрази значително върху всички области на обществото, включително върху всички нас в света на спорта.
Глобалното разпространение на вируса означава, че Олимпийските игри Токио 2020 трябваше да бъдат отложени до 2021 г., историческо решение, което беше взето, за да се опази здравето на спортистите и стотиците хиляди хора участващи в Игрите.
В това отношение, моля приемете моите искрени благодарности и признателност към всички и всеки един от вас за силната подкрепа на решението на Изпълнителното бюро на МОК за отлагане на Олимпийските игри Токио 2020, което взехме заедно с нашите японски партньори и приятели. Предвид трудните обстоятелства пред които всички ние сме изправени понастоящем, много широката и всеобхватна подкрепа за това решение, то заключението не беше предрешено. Ето защо подкрепата на всички 206 национални олимпийски комитети (НОК), всички летни олимпийски международни федерации (МФ) плюс Комисията на спортистите на МОК и континенталните комисии на спортистите за това историческото отлагане е чудесна демонстрация на единството на Олимпийското Движение при тези безпрецедентни обстоятелства.

Коронавирус кризисен мениджмънт

Сега пред нас е още едно безпрецедентно предизвикателство - организиране на отложени олимпийски игри. Това е първото в дългата ни олимпийска история и то е огромна задача за МОК, за нашите японски партньори и приятели и всички други членове на нашата олимпийска общност. Тази нова ситуация ще се нуждае от цялата ни солидарност, креативност, решителност и гъвкавост. Всички ние ще трябва да правим жертви и компромиси. Необикновените обстоятелства изискват извънредни мерки. Тази ситуация изисква всеки от нас, да изпълни своята роля и това се отнася за всички нас, включително и за МОК.
От своя страна изяснихме, че МОК ще продължи да носи отговорност за своя дял от оперативната тежест и дела на разходите за тези отложени игри, при условията на съществуващото споразумение за 2020 г., което ние имаме с нашите японски партньори и приятели. Въпреки че е твърде рано да се даде точна цифра, ние вече знаем, че трябва да поемем няколкостотин милиона щатски долари разходи за отлагането. Ето защо ние трябва да прегледаме всички услуги, които предоставяме за тези отложени игри.

По отношение на подкрепата на олимпийската общност, засегната от тази криза, вече сме в ползотворни дискусии със спортистите, НОК и МФ, както и с нашите търговски партньори и спонсори. Като незабавни мерки имаме вече разширение на олимпийски субсидии за всички НОК, във връзка с тяхната подготовка за игрите. Това се отнася и за средствата за 1600 спортисти на олимпийска стипендия по света и отбора на бежанците на МОК. Съвместната работна група със символичното име „Ето започваме” вече работи на пълна скорост по изключително професионален начин. Определени са приоритетите и стратегиите за управление, за да направят тези отложени олимпийски игри осъществими и успешни. Тези приоритети включват преди всичко създаването на безопасна среда за здравето на всички участници. Тук можем да продължим да разчитаме на съветите на Световната здравна организация (СЗО) относно потенциалните адаптации към организиране на масови събирания. По отношение на осъществимостта, МОК предостави широк каталог на мерки за икономия на разходи към съвместната работна група.

Следвайки тази стратегия, ние имаме уникалната възможност да превърнем честването на отложените Олимпийски игри Токио 2020 във фестивал на единството за човечеството и символ на човешката устойчивост за преодоляване на тази коронавирусна криза. Представете си какъв мощен сигнал за надежда ще бъдат тези олимпийски игри за света през тези безпрецедентни времена. Олимпийският пламък може да бъде светлината в края на тъмния тунел, в който в момента се намира човечеството.

Пост-коронавирусният свят
В този момент никой не знае какви ще са реалностите на пост-коронавирусния свят. Ясното обаче е, че вероятно никой от нас няма да може да реализира всяка една инициатива или събитие, което планирахме преди да ни удари тази криза. Ние всички ще трябва да прегледаме отблизо обхвата на някои от нашите дейности и да направим необходими корекции съгласно новите реалности. В този контекст администрацията на МОК преразглежда бюджета и приоритетите на МОК. Този преглед скоро ще бъде представен пред Изпълнителното бюро на МОК за обсъждане и одобрение.

Мотото, когато стартирахме Олимпийския Дневен ред 2020, и което е написано на стена на в Олимпийския дом: „Променете се или бъдете променени“, е актуално повече от всякога в това кризисно време. Колкото и предизвикателни и трудни да изглеждат обстоятелствата в момента, ако извлечем правилните поуки от настоящата ситуация, можем да оформим нашето бъдеще дори да засилим значимостта на нашето Олимпийско движение в света. Ето защо трябва да продължим реформите на Олимпийски Дневен ред 2020, особено по отношение на устойчивостта, за да се отговори на тази криза.

За да постигнем това, като отговорна организация трябва да се осмелим да разгледаме бъдещето на света след тази криза. Историята ни казва, че значителни кризи или системните шокове, като пандемията от коронавирус, са дълбоки и мащабни въздействия върху обществото като цяло. Затова трябва да си представим в какъв вид пост-коронавирусният световен спорт, олимпийските ценности и Олимпийските игри ще се окажат.

В този момент никой не може да предвиди истински реалностите на този пост-коронавирусен свят. Но ако искаме да сме подготвени, трябва да се опитаме да погледнем напред. Към тази дискусия бих искал да дам малко храна за размисъл: Бихме могли да си представим три сценария, като се има предвид, че те не са изчерпателни, нито има вероятност да станат реалност в чистата си форма, но ще има различия според национален, регионален и културен произход.

При първия сценарий обществото ще се опита да продължи както преди кризата. При този сценарий настоящата криза най-вероятно ще изостри вече съществуващите социални и икономически неравенства. Твърде много неравенства и неефективност в много общества се разкриха в тази криза. Светът няма да може да ги преодолее чрез сляпо следване на компютър алгоритми, базирани на данни, произтичащи от миналото, като например от финансовата криза през 2008 г. Тази криза е много различна. За преодоляване на тази криза ще са необходими човешки достижения, опит и креативност.

Вторият сценарий до голяма степен ще се характеризира от обществото и нациите, управлявани дори повече от егоизма и собствения интерес. Този сценарий може да доведе до още по-разделени общества, до повече неравенства, с всички социални рискове, които това води за политическите системи. Това би довело до драстично влошаване на международните отношения, протекционизъм и политическа конфронтация във всички аспекти на човешкия живот: икономиката, спорт, култура, хуманитарна помощ, всичко би се превърнало в политически инструмент в политическа конфронтация.

Основните характеристики на третия сценарий са по-солидарно и международна сътрудничество. Този сценарий ще означава, че сме разбрали, че не можем да прогнозираме или оформяме бъдещото състояние на света, като разчитаме единствено на технологиите и че никой индивид, нито правителство, нито нация не могат да решат големите проблеми на човечеството самостоятелно. Това би довело до усилия за споделяне на трудностите на кризата по справедлив начин сред хората и нациите и за укрепване на справедлив и сътрудничещ си световен ред.
Които и елементи от тези сценарии да доминират, ще има фундаментален ефект върху спорта и обществото като цяло.
Да сме обединени от нашите Олимпийски ценности за мир, солидарност, уважение и единство в нашето многообразие, можем да дадем важен принос за този пост-коронавирус свят. Можем да го направим стъпили на здрава основа. Благодарение на многото реформи на Олимпийски Дневен ред 2020 се радваме на дългосрочна стабилност. Това ни позволява да поемем не само нашия дял от разходите за отлагане на Олимпийските игри Токио 2020, но в същото време да продължаваме да подпомагате спортистите и олимпийските заинтересовани страни. Още няма причина да бъдем самодоволни. Този пост-коронавирусен свят ще ни изправи пред повече предизвикателства, по-специално социални, икономически и политически. Следователно, трябва да управляваме и адаптираме Олимпийски Дневен ред 2020.

Социално въздействие

Можем да предположим, че в посткоронавирусното общество общественото здраве ще играе много по-важна роля. Спортът и физическата активност дават голям принос към здравето. Докато проучвания на СЗО вече демонстрираха това със зашеметяващи резултати относно незаразни заболявания, коронавирусната криза ни учи колко общата здравна ситуация помага за преодоляване на заразните заболявания. Следователно спортът и физическата активност са може би най-ниските разходи за здраво общество. За да стане това още по очевидно, МОК е на път да сключи нов Меморандум за разбирателство със СЗО.

Можем да подчертаем значението на спорта за приобщаване и интеграция. Понякога спортът е единствената дейност, която обединява хората, независимо от техния социален, политически, религиозен или културен произход. Спортът е лепилото, свързващо обществото заедно. Подобно приобщаване е още по-важно при иначе дълбоко разделени общества.

Също така ще трябва да обмислим какво може да означава социалното дистанциране за нашите отношения
с електронните спортове. Запазвайки нашите принципи, като спазваме „червената линия“ по отношение на олимпийските ценности, ние още повече насърчаваме всички заинтересовани страни спешно да „обмислят как да управляват електронните и виртуалните форми на своя спорт и проучват възможностите с издателите на игри “(Декларация на 8-мата олимпийски Среща на върха, 7 декември 2019 г.). Някои МФ вече са много креативни в организиране на дистанционни състезания. Трябва допълнително да засилим тези ходове и
насърчаваме нашата съвместна работна група за справяне с това ново предизвикателство и възможност.

Икономическо въздействие

Без съмнение настоящата здравна криза ще доведе до дълга и дълбока икономика криза, ефектът от която върху спорта може да бъде различен в различните страни. Това ще зависи до голяма степен от значението, което правителствата ще дадат на огромния социален капитал, който представлява спорта, когато става въпрос за разпределение на финансовата помощ, предоставяна от тях за възстановяване на икономиката. Затова би трябвало настоятелно да отправим искане към правителствата да оценят и почетат огромния принос на спорта за общественото здраве, неговото значение за приобщаването, социалния живот и култура и важната му роля за техните национални икономики.

В Европа, например, скорошно проучване показа, че спортът допринася повече от два процента към БВП, принос, който прави спортът икономически по важен от редица по-традиционни икономически сектори. Същото изследване установи, че близо три процента от всички работни места в Европа са свързани със спорта. Спортът е следователно голям работодател.

Това проучване, както и много други, демонстрира, че спортът може да играе не само положителна социална роля, но и икономическа за подпомагане на света да се възстанови от кризата. Ние не сме част от проблема. Ние можем да бъдем част от решението. За да постигнем това, правителствата трябва да включват спорта в своите програми за икономическа подкрепа. Въпреки това, за повечето спортни събития, както и за всички сектори на обществото, нещата няма да са такива каквито бяха преди. Ето защо МОК следва допълнително да засили устойчивостта и реформите за реализиране на Олимпийски Дневен ред 2020 с нова фаза на „Новата
Норма ”, за да се направят още по-големи спестявания за организационните комитети на Олимпийски игри. Тези нови мерки би трябвало да доведат до още по ограничен отпечатък за всички заинтересовани страни на Олимпийските игри.

МОК също ще проучи дали и как можем да ускорим отговора си на изменението на климата. МОК като организация вече е неутрален по отношение на въглерода, както Олимпийските игри Токио 2020 също трябва да бъдат. Новата ни цел може да бъде да ги направим положителни по отношение на климата дори преди 2030 г., годината, към която е насочена международната общност за постигане на своите климатични цели.
За олимпийското движение като цяло може да се наложи да се вгледаме по-внимателно в разпространението на спортни събития, както вече обсъждахме по-рано на Олимпийски срещи. Финансовият натиск върху всички заинтересовани страни, включително НОК, МФ и организационните комитети може да изискват повече консолидация в това отношение.

Политическо въздействие
Поне в някои части на света може да видим повече национализъм, повече протекционизъм и в резултат на това повече политическа конфронтация. Ето, нашите Олимпийски ценности на солидарност, мир, уважение един към друг и на глобалните правила на спорта трябва да се подчертават. Като живеем и укрепваме солидарността, можем да покажем, че уважителното международно сътрудничество дава по-добри и по-справедливи резултати от тези на изолационизма.
Всички ние трябва да положим усилия, за да гарантираме, че олимпийските игри са подкрепени
от цялата международна общност като демонстрация на „Единството на човечеството в цялото ни разнообразие ”; че Олимпийските игри изграждат мостове между всички без всякакъв вид дискриминация; и че следователно олимпийските игри като уникално спортно, културно и социално събитие трябва да надхвърлят всякакви политически или други разделителни съображения.

Пътят напред

Надявам се, че с тези идеи мога да допринеса за цялостна дискусия. Затова предлагам широкообхватна консултация между всички нас под ръководството на Изпълнителното бюро на МОК и сесията на МОК, както направихме за Олимпийски Дневен ред 2020. Още древните гърци, на които дължим Олимпийските игри, са знаели, че с всяка криза идва възможност. Нека се възползваме от тази възможност в единство и креативност да излезем от тази криза още по-силни от преди.

Пост-коронавирусният свят ще се нуждае от спорт и ние сме готови да дадем своя принос оформяйки го с нашите Олимпийски ценности.

Още от Пекин 2022

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти