Община Видин отмени автомобилно състезание заради проблеми с лиценза на съорганизатора

Община Видин отмени автомобилно състезание заради проблеми с лиценза на съорганизатора

Община Видин отмени провеждането на автомобилното състезание Раликрос "Видин 2021" и ралиспринт "Вида 2021" заради проблеми с лиценза на съорганизатора АСК "Жико-моторспорт", съобщават от общината. 

Двете събития трябваше да се проведат на 24 и 25 юли и са част от спортния календар на община Видин, а за тяхното реализиране има заложени финансови средства. Въпреки че общината е изпълнила всичките си задължения, свързани с организирането им, тя е изправена пред невъзможност да ги проведе. 

Причината е, че според Наредбата за условията, реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спорта, приета от Общински съвет - Видин, не се подпомагат клубове, лицензирани през текущата година, какъвто е конкретният случай със съорганизатора АСК "Жико-моторспорт". 

За това, че двете автомобилни състезания няма да се проведат и финансират през 2021 г., официално са уведомени Автомобилната федерация на България и останалите институции, с чието съдействие се осъществяват.

Още от Моторни спортове

Виж всички