Общото събрание на БФ Волейбол избира днес нов Управителен съвет в София

Общо събрание на Българска федерация по волейбол (БФВ) ще се проведе днес, 24 март, от 10,00 часа в зала „Витоша“ на улица „Баку“ №3 в София.

Дневният ред на Общото събрание е следният:

Любо Ганев: Очаквам да приемем рекорден бюджет, който да успеем да изпълним
Любо Ганев: Очаквам да приемем рекорден бюджет, който да успеем да изпълним

1. Приемане на отчет на УС на БФВ за дейността на сдружението за 2022 г., включващ и отчет за 2022 г. по чл. 30, ал. 2, т. 1 от ЗФВС, във връзка с приетата Програма на БФВ по чл. 28, ал. 1, т. 10 от ЗФВС.

2. Приемане на финансов отчет на БФВ за 2022 г. и на доклад на одитор, извършил заверка на финансовия отчет за 2022 г.

3. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на председателя на сдружението и на членовете на управителния съвет на БФВ за дейността им през 2022 г.

4. Приемане на бюджет за дейността на БФВ през 2023 г.

5. Приемане на решение за избор на одитор и за оторизация за извършване на заверката на финансовия отчет на БФВ за 2023 г.

6. Изменение и допълнение на Устава на сдружението, съгласно предложен проект.

7. Освобождаване от длъжност на членове на управителния съвет на сдружението.

8. Избор на нови членове на управителния съвет на БФВ в съответствие с приетите изменения и допълнения в Устава на БФВ, със срок на мандата съобразно взетото на 30.10.2021 г. решение на Общото събрание.

9. Утвърждаване на информация и оценка на дейността на спортните клубове, членове на БФВ, за спортно–състезателната 2022 година, съгласно Приложение № 2 към Раздел V, т.4. от Програма за развитие на спортните клубове за 2023 г.

Поканват се законните представители на членовете или техните упълномощени представители, с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис, да вземат участие в работата на Общото събрание. При липса на кворум към обявения начален час на общото събрание (10.00 часа), на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе от 11.00 часа на 24. 03. 2023 г., на същото място и при същия дневен ред.

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти