Министър Кузманов взе участие в Съвета на министрите на младежта от ЕС

Министър Кузманов взе участие в Съвета на министрите на младежта от ЕС

Министърът на младежта и спорта Андрей Кузманов взе участие в Съвета на министрите на младежта от Европейския съюз, който се провежда в Брюксел. Диалогът на ЕС по въпросите на младежта е форум за непрекъснато съвместно обмисляне и консултиране по приоритетите, изпълнението и следващите стъпки в рамките на сътрудничеството в ЕС по въпросите на младежта.

На Съвета на министрите бяха обсъдени гражданските пространства за младите хора. По време на своето изказване министър Андрей Кузманов акцентира върху ролята на държавата по отношение на развитието на младежките центрове в България.

“В България съществуват голям брой младежки центрове, в това число общински, на младежки организации и четири центъра по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. По същата програма е осигурено и финансиране за нови четири центъра. Те покриват високи стандарти за младежка работа, предоставят комплексни услуги за младите хора, в това число и тези от уязвимите групи. Същевременно, в Плана за възстановяване и устойчивост е предвидено изграждането на над 50 центъра за личностно развитие на ученици и младежи в подкрепа на устойчивото възстановяване на общините. Министерството на младежта и спорта работи по разработването и внедряването на минимални стандарти за качество при предоставяне на младежки услуги в България, гарантиращи еднаквост и критерии за контрол и оценка на качеството на услугите”, каза той.

Андрей Кузманов благодари на Словенското председателство за интересната тема на днешния дебат, както и на комисар Габриел и на професор Джелан за техния стимулиращ принос за дискусията. Спортният министър на България отбеляза ролята на социалните мрежи и тяхното въздействие върху младежките граждански пространства.

“Публичните власти, съвместно с младежките центрове и младежките работници, играят ключова роля, за да гарантират сигурност и безопасност на младите хора в интернет. Методите на неформалното обучение могат успешно да се използват за повишаване информираността относно безопасното използване на интернет и за подобряване на цифровата и медийната грамотност на младите хора. В този контекст, чрез механизмите на младежката работа се осигурява повишаване информираността и капацитета на младите хора. България работи за развитие и утвърждаване на иновативни форми на младежка работа. Министерството на младежта и спорта инициира създаването на Национална работна група за младежка работа като платформа за дискусии, обмен на добри практики и получаване на непрекъсната двустранна обратна връзка от участващите представители на младежки организации, академичната общност и изследователи в областта на младежката работа и младежката дейност”, заяви министърът на младежта и спорта.

Кузманов направи предложение въздействието на социалните мрежи да бъде измервано чрез нарочно социологическо проучване, което да бъде базирано на конкретни индикатори.

Съветът на министрите на младежта от ЕС одобри и резолюция относно работния план за периода 2022-2024 г. в сектора.

Утре (30.11) Андрей Кузманов ще вземе участие в Съвета на министрите на спорта от ЕС, като те ще проведат ориентационен дебат във връзка с двойната кариера на спортистите.

Още от Други спортове

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти