Над 50 спортни специалисти обсъдиха бизнес обучение, базирано на спорт

Над 50 спортни специалисти обсъдиха бизнес обучение, базирано на спорт

 Над 50 специалисти от спортната сфера участваха в заключителната конференция на проекта „Предприемачество и стартиране на бизнес обучение, базирано на спорт – SBES“. Изминалата събота те обсъдиха пресечните точки и зони между спортните практики и предприемаческите знания на младите хора. 

Бадминтон клуб „Левски-Люлин“ събра в бизнес зала „Европа“ в София гостите за финала на начинанието. Чрез представяне на резултатите пред участници, които изразиха силна подкрепа за проектната идея и ролята на спорта за образованието и възпитанието на младежите, беше постигнато обединение на треньорите около модела „по-добра предприемаческа готовност чрез спорт“. Проектът е реализиран съвместно с партньор от Италия – A.S.D. Sport Promotion, Болцано, реализиран с финансовата подкрепа на ЕС, програма Еразъм+, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, Сектор „Младеж“ (2018-2-BG01-KA 205-048100) беше високо оценен от спортните професионалисти. 

По време на дискусиите, преминали в непринудена и приятелска атмосфера, реализаторите на проекта бяха насърчени да продължат работата си в тази посока и да работят за достигане на разработения подход до още повече клубове и треньори както в България, така и в Италия. 

„В нашия спорт – бадминтон - имаме създадени отлични партньорства с италиански клубове и това беше прекрасна възможност в името на ценностите на спорта да надхвърлим сътрудничеството си извън самия спорт“, сподели председателят на бадминтон клуб Левски-Люлин. 

„Във всички мои състезатели съм виждал как успешно може да се трансформира енергията на спорта в лична инициатива, стига малко да се помогне на младия човек да проумее тази енергия в себе си“.

Още от Спорт и бизнес

Виж всички