Галин Иванов: Промени ще има, дано финансово се стабилизираме

Галин Иванов: Промени ще има, дано финансово се стабилизираме

В събота Галин Иванов ще изведе ЦСКА в Разград срещу шампиона и лидер в класиране­то Лудогорец. В началото на миналата сед­мица на него бе поверена отговорността да поеме представителния тим на „червените” и да опита да го изведе от тежката игрова криза и серия от слаби резултати. Задачата му е повече от сложна предвид взривоопас­ната обстановка на "Армията", където бор­бата за власт е жестока и рефлектира вър­ху представителния отбор.

Преди да поеме треньорския пост в ЦСКА, Галин Иванов игра осем години с червена­та фланелка и работи още толкова в школа­та на клуба. В средата на миналата седмица той подписа договор за година и половина. Ден след контролата с македонския Хори­зонт, завършила 2:2, 39-годишният специа­лист говори пред „Тема Спорт".

- Г-н Иванов, преди малко изг­ледахте победата на ЦСКА над Лудогорец в елитната юношеска група до 17 години. Доволен ли сте от това, кое­то видяхте?

- Да, момчетата се предста­виха прекрасно, особено през първото полувреме, когато из­питах наслада от играта им. Винаги, когато имам възмож­ност, ще идвам да ги гледам, за­щото аз съм емоционално привързан към този отбор. Во­дех го доста време и имам голе­ми надежди за тези момчета.

- Като доскорошен треньор на този набор печелехте ре­довно мачовете си срещу Лу­догорец. Сега обаче ви предс­тои мач от съвсем друг харак­тер и с коренно различен за­ряд... Представителният тим на ЦСКА никога не е побежда­вал Лудогорец в шампионатен двубой...

- Не може да се прави сравне­ние между резултатите на юношеските тимове и тези на мъжете. Такива взаимовръзки са безпочвени. Нещата са коренно различни. Няма никакви допирни точки и не може да се форми­рат очаквания на база победи­те на юношите. Чака ни тежък мач от всяко едно естество и най-вече психологическо заради резултатите от началото на пролетта. 16 години съм бил част от ЦСКА - осем като футбо­лист и още близо толкова като треньор в школата. Много доб­ре знам какви са очакванията, наясно съм, че не може да има друга цел освен победата и шампионската титла. Не е нужно някой да ми го казва. В ЦСКА никой не те чака, никой не те пита стигнало ли ти е вре­мето, имаш ли някакви пробле­ми... Признава се само победа­та. А няма нищо по-хубаво, ако печелиш с хубава игра. От друга страна, привьржениците на ЦСКА са най-критични­те и с право, защото на "Арми­ята" са играли десетки велики футболисти, постигани са недостижими за другите клубове успехи. Всичко това формира едни много сериозни критерии, на базата на които феновете искат победи, успехи, но и стой­ностен футбол. Те искат от­борът винаги да е номер едно. И не признават никакви обясне­ния. Това ми е пределно ясно. Много добре разбирам, че всеки, който е част от ЦСКА, трябва да е готов да отговори на голе­мите очаквания и интерес, кой­то има към този велик клуб.

- Какво се промени за вас, от­както поехте ЦСКА преди сед­мица?

- Много неща... Ще ви кажа са­мо, че телефонът ми преди звъ­неше по пет пъти на ден, а сега по около сто. Ежедневието ми стана в пъти по-натоварено, отговорността нарасна неимо­верно, всичко стана много по-динамично.

- В какво състояние намира­те отбора? Вече проведохте 5-6 тренировки, изиграхте и една контрола?

- Постепенно си формирам мнение за качествата и харак­терите на отделните състеза­тели. Няма какво да се заблужда­ваме - ще ми трябва още време, за да опозная в по-голяма дълбо­чина момчетата. Всяка една тренировка значи много. Пома­га ми да си вадя изводи за доста неща. Ясно е, че след резултати­те от старта на пролетния се­зон отборът е разколебан, липс­ва му увереност и самочув­ствие. Така че ни чака не само чисто техническа и тактичес­ка работа... Отборът трябва да си върне настроението, страстта и вярата. Надявам се до мача с Лудого­рец да успеем да свършим дос­та неща във всеки един аспект. Задачата е тежка, но леко в ЦСКА няма.

- Какъв стил на игра искате да наложите?

- Няма да навлизам в конкретика и затова ще ви отго­воря така - искам отборът да играе печелившо и успоредно с това привлекателно. Имам много идеи, но времето ще покаже доколко ще успея да ги реализирам и доколко бързо може да стане това.

- Да очакваме ли много про­мени в състава спрямо 11-те от последния мач с Берое на "Армията"?

- Нормално е да има проме­ни във всяко едно естество, но нека не избързваме. Всяко пo-рязко движение крие много рискове. Най-важно за мен в този мо­мент е това, което виждам по време на тренировките. Заниманията, които предс­тои да проведем до мача в Разград, ще са решаващи за някои решения, които ще взе­мем с колегите от треньорс­кия щаб.

- Част от него е вашият бивш съотборник в ЦСКА Вла­до Манчев. Той освен помощник-треньор май ще трябва да изпълнява и ролята на пре­водач?

- С Владо се познаваме от­лично. Играли сме заедно в не­малък период, а в последните години работихме в ДЮШ. Имаме си доверие и разчита­ме един на друг. Да, там помага с превода, знаете, че е играл три години в Испания, което не само му е позволило да научи езика, но и да натрупа знания, които сега може да използва.

- Кои са нещата в играта на ЦСКА, които искате да проме­ните приоритетно?

- Нека мине малко време и тогава ще говоря по-подробно по този въпрос. Идеите и наме­ренията са едно, а реализация­та съвсем друго нещо. Ще опи­таме да няма резки промени, за­щото, както вече казах, това крие известни рискове. Но определено има доста неща в иг­рово и тактическо отноше­ние, които ще опитаме да на­ложим в отбора. Тези дни ми предстоят индивидуални разго­вори с всички футболисти, кои­то ще ми помогнат да си фор­мирам по-точно мнение за ня­кои неща.

- Вие идвате директно от школата и на тази база, ако останете треньор за по-дълго време, от вас вероятно ще се очаква да наложите някой юноша в представителния отбор...

- Нормално е да има подобни очаквания, но сега не е мо­ментът за обещания в тази по­сока... Иначе, да, познавам отлично всички момчета в школата и ще съм един от най-щастли­вите, ако някой от тях се нало­жи в първия състав.

- Как влияе на отбора нап­регнатата ситуация по върхо­вете на клуба?

- Естествено, че влияе, фут­болистите слушат какво се го­вори, четат какво се пише и ня­ма как всичко, което се случва, да не оказва влияние върху тях. Но в ЦСКА е така... През послед­ните 20 години ситуацията почти винаги е била напрегна­та.

- И по ваше време в отбора имаше бунтове за пари, един от тях бе през есента на 1999 година, когато бе осъществе­на и смяна на собствеността?

- Вижте, бавенето на пари­те в ЦСКА не е от вчера. Аз съм в клуба от 1995 година с леко прекъсване в края на състеза­телната ми кариера. Много добре знам за какво става въп­рос. През последните 15-20 го­дини е имало случаи, в които заплатите са закъснявали не с един-два месеца, а с четири. Та­ка че това не е нещо ново. Дано да дойде ден, в който ЦСКА да се стабилизира финансово и в клуба да се говори за това, кое­то се случва на терена, а не за пари.

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти