"Трейс Груп": Не знаем какво се случва, но сме готови да помогнем за лицензирането

"Трейс Груп": Не знаем какво се случва, но сме готови да помогнем за лицензирането

Акционерът и представи­тел на "Трейс Груп" в ЦСКА Га­лин Михайлов заяви, че стро­ителната компания не е била търсена за помощ при лицен­зирането. Той уточни, че "Трейс" е готова да отпусне средства на клуба, но само при определени условия.

"Не знам и аз какво се случ­ва в клуба. Нямам представа кой ще е собственик. Не съм говорил с никого, нито с Инд­жов, нито с Томов. Относи­телно е какво трябва да се предприеме. Не съм убеден, че има основание да се сменя собствеността", каза Михай­лов пред "Тема Спорт". "Бихме могли да помогнем с лицензирането, но зависи по какъв начин. Няма да да­дем пари на клуба току-така, без да знаем за какво ще се похарчат. Ако получим конк­ретни указания по какъв на­чин можем да помогнем, оба­че бихме дали средства", до­бави Михайлов.

"Смяната на треньора не е лошо решение. Може би ЦСКА се нуждаеше от осве­жаване в това отношение. Добре е, че се дава шанс на млад и обещаващ наставник като Галин Иванов", комен­тира още Галин Михайлов.

"Тема Спорт"

Още от БГ Футбол

Виж всички