Голям проблем с базите на Левски - Сметната палата твърди, че се ползват незаконно

Голям проблем с базите на Левски - Сметната палата твърди, че се ползват незаконно

Днес Сметната палата внесе одитния доклад за МВР в Народното събрание. В част от него се засягат и базите на СК "Левски" (Плувен комплекс „Спартак” и Спортен комплекс „Георги Аспарухов”). Ето какво пише по този въпрос на сайта на Сметната палата.

При настоящия одит е установено, че ползването на част от предоставените за управление на МВР спортни обекти от страна на юридически лица, не е уредено в съответствие с изискванията на ЗДС и ЗФВС, в резултат на съществуващи от преди одитирания период неизяснени фактически и договорни отношения.

Спортни организации ползват държавни спортни имоти (Плувен комплекс „Спартак” и Спортен комплекс „Георги Аспарухов”) въз основа на изтекли договори и без правно основание, включително като са ги преотдавали незаконосъобразно на трети юридически лица (дружества и спортни организации), като са извличали приходи от държавната собственост.

Част от управляваните от МВР спортни обекти са с отпаднала необходимост за дейността на министерството. През одитирания период са предприети и са реализирани действия по предоставяне на правото на управление върху такива обекти (Спортен комплекс ”Георги Аспарухов” и Плувен комплекс “Спартак”) на Столична община и на областния управител на Област София.

Не са предприети ефективни действия по изясняване на предоставените права на ползване, както и за уреждане на правоотношенията по повод стопанисването и охраната на строителен обект в спортен имот (Представително стрелбище на МВР – Подуяне), който в резултат на осъществявана от преди одитирания период фактическа безстопанственост е разграбен и доведен до опасност от срутване. От страна на МВР, действията по реализиране на процедура по прехвърляне на правото на управление не са реализирани поради наличието на правни и административни пречки по удостоверяване на държавната собственост върху имота.

МВР управлява значителен брой имоти – публична държавна собственост и частна държавна собственост, с отпаднала необходимост за изпълнение на функциите си. Стопанисването на тези имоти изисква значителен финансов ресурс – за местни данъци и такси, охрана, текуща поддръжка и др. През одитирания период е започнал процесът по освобождаване от тези имоти чрез предоставянето им на общини и ведомства. Процесът е непрекъснат и е свързан с допълнителни дейности по издаване на нови актове за държавна собственост, актуални скици, изготвяне на технически паспорти и др.

* * *
    
Спортен комплекс “Георги Аспарухов”

Спортен комплекс “Георги Аспарухов” е комплексен обект, държавна собственост, като в него се включват два поземлени имота – публична държавна собственост, и един имот – частна държавна собственост, с изградени върху имотите различни сгради и съоръжения.

На 18.04.1994 г. между МВР и Спортен клуб (СК) “Левски” е сключен договор, съгласно който „двете страни се договарят съвместно да експлоатират и организират управлението и издръжката” на спортни комплекси и прилежащите им съоръжения, включително Спортен център (СЦ) „Левски” – Герена.

За периода след 04.04.2002 г., СК „Левски” ползва спортни обекти и съоръжения в комплекса без правно основание, осъществявайки фактически правото на управление върху него, включително като го преотстъпва на трети лица.

От страна на МВР не са предприети действия за законосъобразното уреждане на правоотношенията, свързани с експлоатацията на комплекса. Допуснато е незаконосъобразно ползване и извличане на приходи от държавния спортен имот от страна на различни юридически лица, като от МВР са извършвани разходи в значителни размери за съпътстващи данъци и такси за същите имоти.
 
Плувен комплекс „Спартак“

В комплекса са включени поземлен имота – публична държавна собственост с изградени сгради и съоръжения.

На 18.04.1994 г. между МВР и СК „Левски” е сключен договор, според който страните се договарят „съвместно да експлоатират и организират управлението и издръжката” на плувния комплекс. Срокът на договора е 5 години. С анекс от 29.03.1999 г., срокът на договора продължава до 04.04.2002 г.

На 22.12.1999 г. е сключен Договор за съвместна дейност (с посочено в него правно основание чл. 357 от ЗЗД) между СК „Левски” и дружеството „Спарта 2000”АД, със срок 10 години. С анекс от 22.12.1999 г., срокът на договора се променя на 20 години. Според анекс към договора от 15.02.2000 г., СК „Левски” предава владението, стопанисването и управлението на „Спарта 2000” АД.
На 16.05.2006 г. между МВР и СК „Левски” е сключен договор за сътрудничество.

Установено е,че към 25.03.2010 г. активите на територията на ПК „Спартак“ фактически се стопанисват, управляват и експлоатират от дружеството „Спарта 2000”АД.  На територията на комплекса функционират търговски обекти - заведения на „Спарта 2000” АД. Реализирани са продажби на стоки и услуги: експлоатация на закрити плувни басейни, отрит плувен басейн, фитнес зали, спортна зала, сауна и др., експлотация на охраняем паркинг, продажба на храни, напитки, плувни и плажни стоки, кафета, барове и сауни. Липсват данни „Спарта 2000” да отразява като разход платен наем или друг вид плащане за стопанисваните обекти на територията на ПК „Спартак”.

За периода след 04.04.2002 г., СК „Левски” ползва имота без правно основание, осъществявайки фактически правото на управление върху него, включително като го преотстъпва на трети лица.

За периода до 18.03.2010 г. от страна на МВР не са предприети действия за законосъобразното уреждане на правоотношенията, свързани с експлоатацията на комплекса. Допуснато е незаконосъобразно ползване и извличане на приходи от държавния спортен имот от страна на юридически лица, въпреки че от бюджета на МВР са платени дължимите данъци и такси за тези имоти.

През одитирания период, с РМС № 588/06.08.2010 г., на надлежно законово основание, правото на управление на имота се отнема от МВР поради отпаднала необходимост и същият се предоставя на Столична община.

Представително стрелбище на МВР - Подуяне

Имотът представлява терен от 20 000 кв. м., който с протокол от 1985 г. и със заповед от 1986 г. е предоставен на МВР за изграждане на представително стрелбище.

През 1987 г. започва строителство на СК, като до етап “незавършено строителство” са изградени 6 блока, но строежът е замразен. Строителството е спряно и с резолюция по докладна записка от 04.05.1991 г. на главния секретар на МВР, обектът е прехвърлен на ДФ „Левски-Спартак”.

Към одитирания период строителната конструкция от незавършеното строителство вече е била в опасно състояние, в резултат на фактическа безстопанственост след „замразяването” на обекта.

Не са предприети ефективни действия за изясняване предоставените права на СК „Левски”, както и за уреждане на правоотношенията със спортната организация по повод стопанисването и охраната на обекта.

От страна на МВР, действията по реализиране на процедура по отнемане правото на управление не са реализирани поради наличието на правни и административни пречки по удостоверяване на държавната собственост върху имота.


Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Виж всички