ПОДКРЕПИ ЛЮБИМИЯ СИ ОТБОР В НАЦИОНАЛНОТО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ФЕНОВЕТЕ

Гледай на живо

Футболните специалисти Даниел Моралес и Владислав Вутов за футболната пролет у нас

Ето всички факти с документи за "Колежа", които показаха феновете на Ботев

Ето всички факти с документи за "Колежа", които показаха феновете на Ботев

След входиране на четири писма по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ Община Пловдив, в нарушение на закона, e предоставила само част от поисканите ѝ документи. Това се казва в позиция на феновете на Ботев.

Привържениците на Ботев (Пд) се готвят за протест
Привържениците на Ботев (Пд) се готвят за протест

Ето и всички данни от ПРЕГЛЕДА НА ПРОЕКТНО-СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СМР

“Така и не ни бяха предоставени заменителните таблици и заповеди, на базата, на които са били изготвяни и подписвани всички актове до момента, документите за доказване необходимостта от извършване на нови и допълнителни строително-монтажни работи (СМР), както и новите количествено-стойностни сметки (КСС), предложени от строителя, придружени от съответния анализ на цените от страна на възложителя.
Съгласно представените ни частични документи се вижда, че към 15.10.2022 г. са „изпълнени качествено“ и актувани СМР на стойност 22 420 570 лв. с ДДС. При прегледа на представените ни документи забелязахме следните смущаващи неща”:

По заповед на проектанта от 31.03.2021 г. /записана, но непредставена, класът на бетона за някои строителни елементи е увеличен от клас B25 (C20/25) на клас B37 (C30/37). Изпълнителят актува разликата в класа на бетона на цена от 44,30 лв/m3без ДДС при пазарна такава в размер на5-10 лв/m3 без ДДС (моля, виж приложените оферти от местен бетоновъзел).


Актувано е, както следва:

- Акт № 4 – 730,47 m3

на стойност 32 359,82 лв. без ДДС.

- Акт № 5 – 900, 67 m3

на стойност 39 899,69 лв. без ДДС.

- Акт № 6 – 320,45 m3

на стойност 14 195,95 лв. без ДДС.

- Акт № 7 – 68,3 m3

на стойност 3025,69 лв. без ДДС.

- Акт № 8 – 424,32 m3
на стойност 18 797,38 лв. без ДДС.

- Акт № 9 – 532,47 m3

на стойност 23 588,42 лв. без ДДС.

- Акт № 10 – 526,34 m3

на стойност 23 316,86 лв. без ДДС.

- Акт № 11 – 474,67 m3
на стойност 21 027,9 лв. без ДДС.

- Акт № 12 – 396,95 m3
на стойност 17 584,89 лв. без ДДС.

- Акт № 13 – 1047,84 m3
на стойност46 419,31 лв. без ДДС.

- Акт № 14 – 142,03 m3
на стойност 6291, 94 лв. без ДДС.

- Акт № 15 – 316,50 m3
на стойност 14 020,96 лв. без ДДС.

Общоактуваната разлика в класа на бетона е 5881 m3 на стойност 260 528,74 лв без ДДС.

Надактувана е 229 тона армировка В500 на Сектор А на обща стойност 493 038 лв без ДДС. 

По принцип е невъзможно да е налице толкова голямо разминаване между количеството в одобрените КСС по обществената поръчка /800 тона/ и общото актувано количеството /1029 тона/. Обикновените разминавания/превишения на количествата са в порядъка на 3-5% от общото количество, а в настоящия случай разминаването/превишението е над 25%. 

Актувано е, както следва: 
- Акт № 11 – 187 kg 
- Акт № 13 – 59 573,17 kg 
- Акт № 14 – 29 541,07 kg 
- Акт № 15 – 140 018,61 kg 
Общо – 229 319,85 kg на стойност 493 038 лв. без ДДС. 

Надактуван е 177,8 m3 бетон за плоча на кота +4,42 на Сектор А на обща стойност 24 059 лв. без ДДС. 

Актуван е монтаж на полиетиленови седалки /цялото количество за всички сектори/ и доставка на анкери за седалки /частично/, на обща стойност 910 344 лв. без ДДС. В един от актовете монтажът на седалките и анкерите са приспаднати частично за сметка на допълнителни количества и нови СМР. Приспадането е на стойност 174 548 лв. без ДДС, като е записано, че има заменителна таблица, но такава не е приложена към него и не е представена, вероятно защото не е изготвена. 

Актувано е, както следва: 
- Акт № 17 –сектор А - 4084 бр. седалки за 175 816,20 лв. и 12 252 бр. анкери за 37 736,16 лв. /позициите са с *, от тях се приспадат допълнителни количества СМР, но липсва заменителна таблица/ 
- Акт № 17 –сектор В – 485,64 бр. седалки за 20 906,60 лв. 
- Акт № 18 –сектор Г - 4084 бр. седалки за 175 816,20 лв. и 12 252 бр. анкери за 8 010,93 лв. /позициите са с *, но липсва заменителна таблица/ 
- Акт № 20 – сектор В – 1 242,09 бр. седалки за 53 471,97 лв. 
- Акт № 21 - сектор В – 3 216,27 бр. седалки за 138 460,42 лв. и 18 832 бр. анкери за 45682,56 лв. 
- Акт № 21 - сектор Б – 4 866 бр. седалки за 209 481,30 лв. и 14 598 бр. анкери за 44 961,84 лв. 
Актуваната и неприспадната стойност възлиза на 735 796 лв. без ДДС. Монтажът на седалките на стадиона е предмет на отделна обществена поръчка. 

В Акт № 22 е актувана метална конструкция за козирка и фасада на сектор А, общо 466 тона на обща стойност 1 429 696,20 лв. без ДДС. 

По окончателен проект общото количество на стоманата за металната конструкция за козирка и фасада на сектор А е 415 тона – надактувани са над 51 тона стомана и то при положение, че строител и възложител твърдят, че отпуснатите им пари не достигат за изграждане на цялата метална конструкция за козирка на сектора и за каквото и да е било изграждане на металната конструкция за фасадата на сектора. 

Актувано е, както следва: 
- Стомана S235JR - 70 тона на стойност 289 216,20 лв. без ДДС. 
- Изработка метална конструкция от стомана S355J2 –396 тона на стойност 1 140 480 лв. без ДДС.

Обща стойност за сектор А е 1 429 696,20 лв. без ДДС. 

В Акт № 22 е актувана метална конструкция за козирка и фасада на сектор В общо 188,55 тона на обща стойност 559 452,30 лв. без ДДС. По окончателен проект общото количество на стоманата за металната конструкция за козирка и фасада на сектор В е 196 тона – актуваното количество е близо 8 тона по-малко от проектното количество. И тук строител и възложител предвиждат частично изграждане на козирка и фасада. 

Актувано е, както следва: 
- Изработка метална конструкция от горещообработени профили стомана S355J2 
- 106,79 тона на стойност 342 796,38 лв. без ДДС. 
- Изработка метална конструкция от студеноформувани профили стомана S355J2 
- 81,76 тона на стойност 216 655,92 лв. без ДДС. 
Обща стойност за сектор В е 559 452,30 лв. без ДДС. 

Общата стойност на актуваното по част „Стоманена конструкция“, която част всъщност включва изработката и монтажа на козирката и фасадата на стадиона, е в приблизителен размер на 2 530 757 лв. без ДДС. В тази сума са включени освен изработката на метална конструкция за козирка и фасада на сектори А и В, описани по-горе, боядисването на тази конструкция, анкерни устройства и закладни части за нея, проекти КМД и други. Прави впечатление, че се появяват нови видове СМР със значително завишени цени спрямо пазарните, без за тях да са приложени анализи: 

Актувано е Пробиване на отвори с боркорона Ф160 на цена 219,65 лв./бр. при положение, че в КСС по обществената поръчка съществува позиция № 2977 Пробиване на отвор с размер 20/20 cm /по-голямо отФ200/ в бетонна стена с дебелина 25 cm на стойност 27,14 лв/бр. 
Актувано е както следва: 
- Акт № 4 – 67 бр. 
- Акт № 5 - 12 бр. 
- Акт № 7 – 60 бр. 
Общо 139 бр. на стойност 30 531,35 лв. без ДДС. 

Актувани са Изработка и монтаж на междинни стъпала на цена 166,65 лв./бр. 
Актувано е както следва: 
- Акт 4 – 149 бр. на Сектор В 
- Акт 5 – 234 бр. на Сектор В 
- Акт 6 – 229 бр. на Сектор Б 
Общо 612 бр.на стойност 101 989,80лв. без ДДС. 

В много от актовете се забелязва подмяната на СМР, налични в КСС по ОП, с подобни на тях, но с променени наименования и значително завишени цени спрямо пазарните, без за тях да са приложени ценови анализи. 
Основно такива има в СМР за закладни части, изпитването им, анкерни устройства, геодезически заснемания, обработки на фуги и още много други. 
Доста смущаващ факт е, че цените на някои материали и труд, които е актувал строителят на стадион „Локомотив“, са в пъти по-ниски от цените на същите материали и труд, на които актува строителят на стадион „Христо Ботев“. Най-фрапиращо е, че цената, на която се актува по-ниският клас бетон С20/25 на стадион „Христо Ботев“ е с около 10% по-висока от цената, на която се актува по-високият клас бетон С30/37 на стадион „Локомотив“. 

За да бъдем коректни към обществеността, трябва да уточним, че поради непредставянето от страна на Община Пловдив на всички изискани документи анализът не е пълен и може да не е съвсем точен в някои аспекти, но заключенията в него са като цяло коректни. 

Последвайте каналите ни в:

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти