ЦСКА поиска смяната на синдика Милева

ЦСКА поиска смяната на синдика Милева

От ЦСКА излязоха със специална декларация, в която искат смяна на синдика Дора Милева.

Публикуваме текста без редакторска намеса:

Армейци,
 
във връзка c появилите се вчера в медийното пространство многобройни спекулации за бъдещето на нашия любим клуб, бихме желали да внесем малко яснота около състоянието на клуба.
 
Още днес ръководството на ПФК ЦСКА АД ще входира искане на основание чл. 657, ал.2 от Търговския закон до съдия Райкинска за незабава смяна на синдика на дружеството Дора Милева. Ръководителите на нашия клуб са единодушни, че същата не изпълнява задълженията си и с действията си застрaшава интересите на кредиторите и длъжника.
 
От публикации в медийното пространство вчера се установява, че на 12.05.2016 г. Дора Милева е сключила договор с „Еврофутбол лимитед", по силата на който ПФК ЦСКА АД е длъжно да рекламира непрекъснато и пряко по всякакъв начин търговската марка и дейността на „Еврофутбол лимитед". Във връзка с това и на първо място следва да се посочи, че изпълнителният директор на ПФК ЦСКА АД НЕ Е ЛИШЕН от право да управлява същото дружество, горепосоченият договор НЕ МОЖЕ да бъде подписан еднолично от Дора Милева, а само и единствено съвместно с изпълнителния директор.
 
Следващото сериозно основание за смяна на синдик Дора Милева е фактът, че същата няма право да се разпорежда с парични средства, които принадлежат на ПФК ЦСКА АД без изричното и предварително съгласие на съда! В тази насока следва да се посочи, че неправомерно синдикът не е получила парите по специалната сметка, открита за несъстоятелното дружество, а по различен и противозаконен начин!
 
На следващо място действията на синдика попадат в приложното поле на чл. 646, ал. 1 на Търговския закон -същите са нищожни. Доколкото същата се е разпоредила с права, по неустановения от закона ред, които са част от масата на несъстоятелността.
 
Аргументирани от гореизложените факти настояваме за незабавна смяна на синдика! За допуснатите от нея нарушения ще сезираме министрите на правосъдието и икономиката, както и прокуратурата.
 
„Ефбет лимитед" няма абсолютно никакво основание да превежда сумата от 33 750 лв, тъй като същото НЕ е акционер във ФК ЦСКА АД. Ако същата сума от 33 750 лв е наредена във връзка с договора за спонсорство, подписан на 12.05.2016 год.. следва да се посочи, че същият е нищожен тъй като не е подписан от изпълнителния директор на ПФК ЦСКА като законен представител на дружеството, както и поради обстоятелството. От друга страна, на основание чл. 646, ал. 1, т.З от Търговския закон в случая се касае за нищожно разпореждане с права на длъжника на ПФК ЦСКА АД, което разпореждане е извършено от синдика по неустановен от закона ред.
 
На последно място на основание чл. 189, ал. 2, изречение последно от Търговския закон - срокът по отношение на ПФК ЦСКА АД за довнасяне на капитал е изтекъл на 11.05.2016 год., а не на 15 или 16 май, както се посочва в гореспоменатите публикации.
 
Съгласно устава на ФК ЦСКА АД за прехвърлените акции от капитала на дружеството се изисква изричното съгласие на самото дружество, по аргумент от което срокът на предизвестието тече от момента на връчването му, осъществено на 11.04.2016 год. на тогавашния изпълнителен директор Александър Тодоров.
 
Г-жо Милева, чий интереси защитавате всъщност? Тези на ЦСКА или на някоя хазартна фирма?
 
Как смятате, че ще осъществите лицензирането на ПФК ЦСКА АД?
 
Г-жо Милева, кои футболисти ще картотекирате за участие във футболното първенство?
 
Г-жо Милева, спите ли спокойно? Чиста ли ви е съвестта?

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти