Красен Кралев: С новия закон правим спорта по-привлекателен за инвеститорите

Красен Кралев: С новия закон правим спорта по-привлекателен за инвеститорите

"С 30 годишния срок за наем и ползване на спортна база, заложен в новия закон, правим спорта по-привлекателен за инвеститорите", заяви министърът на младежта и спорта Красен Кралев в предаването "Седмицата" на "Дарик радио". Той представи основните нови моменти в проекта за нов Закон за физическото възпитание и спорта.

"В момента в страната има много спортни обекти - държавна и общинска собственост, които се нуждаят от реконструкция, а публичните средства за тази цел са недостатъчни. Изхождайки от факта, че инвестицията в спортна инфраструктура е с най-бавна възвращаемост, ние предлагаме увеличение на срока за наем, ползване или строеж на спортна инфраструктура от 10 на 30 г.", коментира министър Кралев. Той даде за пример разчетите за връщане на инвестицията в зала "Арена Армеец" в София и "Булстрад Арена" в Русе. За "Арена Армеец" инвестицията в сграден фонд ще се върне за 66 г., а за оборудване - за 10 г. За "Булстрад Арена" времето за възвръщане на инвестицията в сграден фонд е 50 г., а за оборудване - 10 г. Министър Кралев представи и завишените изисквания за инвеститорите, за да им бъде предоставен спортен обект за период по-дълъг от 10 г.: конкретна инвестиционна програма, с доказано финансиране, чиято стойност е поне 50 процента от стойността на обекта; задължение инвестиционната програма да бъде изпълнена в срок до 3 г. от сключване на договора за наем или ползване или строежът да бъде изпълнен в срок до 5 г. от сключване на договора.

В законопроекта е залегнало условие финансиране с публични средства да могат да получават спортни федерации, които имат минимум 20 члена спортни клубове или техни спортисти са печелили медал от олимпийски игри за България. "Единствената федерация, от финансираните в момента от ММС, която не отговаря на изискването за 20 клуба е федерацията по кънки. За това има обективна причина - в страната има само 3 ледени пързалки, на които клубовете тренират. Едновременно с това във федерацията се работи добре, има перспектива и млади състезатели. Жени Раданова и нейните олимпийски успехи не са единствената бяла лястовица там, Катрин Маноилова спечели 2 бронзови медала от Зимните младежки олимпийски игри в Лилехамер през тази година", коментира министър Кралев. Според него допълнителната възможност за финансиране, ако спортист на федерацията е спечелил медал от олимпийски игри, е заложена именно, за да не бъде ощетена Българска федерация по кънки.

В проектозакона е заложено изискване, за да бъде лицензирана една спортна федерация, тя да има минимум 15 спортни клуба за членове, като изискването в момента е за 7 клуба. Спортната лицензия става безсрочна, при засилване на текущия контрол. Изрично е уредено като последица от отнемане на спортната лицензия възстановяване на имущество, получено с публични средства. Създава се процедура при разпореждане или бракуване от федерацията на спортно оборудване, придобито с публични средства. Урежда се възможността за създаване на професионални лиги.

Новият закон дава възможност спортен клуб да бъде регистриран и като всякакъв вид търговско дружество, но финансиране с публични средства получават само спортните клубове, които са юридически лица с нестопанска цел. За да се ограничи съществуването на клубове-фантоми има изискване те да бъдат членове само на една спортна федерация, да имат наети треньорски кадри и членовете на управителните им съвети да не са свързани лица с членове на управителни съвети на други спортни клубове, членуващи в същата федерация. Друга съществена новост е възможността студентските клубове да имат статут на спортни клубове, което ще им даде възможност да членуват в спортни федерации, да участват в държавни първенства и да получават финансиране от висшите училища, МОН и ММС.

Проектозаконът предвижда обособяването на самостоятелна глава, регулираща допинговия контрол и борбата срещу употребата на допинг в спорта. Цялостната уредба е съобразена със Световния антидопингов кодекс. Въведени са последици за спортистите и федерациите при антидопингово нарушение, като връщане на отличията и наградите, осигурени с публични средства.

Според министър Красен Кралев в действащия закон има много несъответствия с европейското законодателство и терминология, противоречиви разпоредби, както и празноти в нормативната уредба и липса на гаранции за осъществяване на държавната политика в сферата на спорта. Това налага да бъде създаден нов Закон за физическото възпитание и спорта. "Сегашният закон е от 12 глави и 69 члена, а законопроектът е съставен от 18 глави и 189 члена. Спортът е много динамична система. В новия закон сме отговорили на актуалните обществени потребности, това е закон за регулация и мениджмънт на системата на спорта", коментира министърът.

Още от Други спортове

Виж всички