Проектът SERVE разработи нова и цялостна програма за електронно обучение по волейбол

Проектът SERVE разработи нова и цялостна програма за електронно обучение по волейбол

Дигитална платформа чрез мобилно приложение, онлайн тестове, десетки семинари и работни срещи, видео уроци в YouTube са само част от дейностите, които бяха осъществени в България по проекта SERVE (Smart Education Resources in Volleyball Environment), съфинансиран от програма Еразъм + Спорт на ЕК (No 101050341 — SERVE — ERASMUS-SPORT-2021-SCP).

SERVE е съвместна идея на водещи европейски страни, заинтересовани в спорта и образованието, вдъхновена от общата воля за укрепване на възстановяването и подкрепа за устойчивостта на кризисни ситуации на спортния и образователния сектор по време и след пандемията от COVID 19.

Проектът е координиран от Българската федерация по волейбол в партньорство със Сръбската федерация по волейбол, Хърватската федерация по волейбол, Университетът във Виена и Национална спортна академия "Васил Левски".

Неговата цел е да популязирина образованието в и чрез спорта, както и да насърчава двойното кариерно развитие на състезателите по волейбол.

- Да проучи, идентифицира, обобщи и популяризира най-добрите европейски практики в интегрирането на дигитални платформи, инструменти и приложения в интерактивни образователни програми за насърчаване и преподаване на волейбол в европейски училища и спортни клубове, да се изготвят нови насоки за обучение по волейбол, включително модул за треньори в базата на федерацията и да се прехвърли между волейболните федерации и клубове; 
- Да се повишат компетенциите на европейските волейболни спортни организации в разработването на програми за DCA, базирани на електронно обучение. Да повиши информираността на служителите и мениджърите на спортните организации в DCA; 
- Да се изготви Доклад с препоръки за политика, който може да бъде прехвърлен на всяка волейболна или друга заинтересована спортна организация; Да насърчи междусекторното сътрудничество между спортните клубове и училищата в ЕС при интегрирането на спорта в образователните дейности за учениците; 
- Да повиши набора от цифрови умения, научни знания и социални умения на спортисти, треньори, ученици и учители, както и креативното мислене и образователните умения на подрастващите чрез програмата и платформата SERVE.

За двугодишния му период (2022-2024) бяха обхванати талантливи волейболисти на възраст между 9 и 19 години, треньори по волейбол, учители по физическо възпитание, студенти и други. Чрез транснационална мрежа от три от водещите международни волейболни федерации и две от водещите европейски образователни институции бе разработен устойчив европейски образователен и тренировъчен модел, който да помогне за повишаване уменията на талантливите състезатели от спортни клубове, на участниците в масовия спорт в училищното образование и на всички свързани.

SERVE включи волейболни атлети от различни възрасти и с различен културен, социален и икономически произход, живеещи в отдалечени райони или изправени пред социално-икономически трудности (принципите за социално включване и равенство между половете са вградени във всички дейности по проекта).

* Пълният текст е публикуван в сайта на БФ Волейбол.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Виж всички