Изяснено: Новият собственик на ЦСКА не бил от Англия, а от Великото Херцогство

Изяснено: Новият собственик на ЦСКА не бил от Англия, а от Великото Херцогство

Днес Комисията за защита на конкуренцията публикува съобщение, което засяга предстоящата "концентрация" между "Лира Инвестмънтс" и ПФК "ЦСКА" ЕАД. От него става ясно, че кандидат-купувачите на армейците не са дружество, концентрирано в Лондон, а в Люксембург. Ето цялото съобщение:

Съобщение за предстояща концентрация между „Lira Investments“ S.A. и „ПФК ЦСКА“ ЕАД

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), е постъпило уведомление, по което е образувана преписка, No КЗК-865 / 2013г., с което Комисията се уведомява за намерението на „Lira Investments“ S.A., Велико Херцогство Люксембург („Лира Инвестмънтс“ С.А.) да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол върху „Професионален футболен клуб ЦСКА“ ЕАД, София („ПФК ЦСКА“), по смисъла на Глава V от ЗЗК.

Съгласно Уведомлението търговските дейности на въпросните предприятия са :

„Лира Инвестмънтс” – инвестиционно и финансово консултиране на територията на Люксембург;

„ПФК ЦСКА“ – професионален футболен клуб, който развива спортна дейност на професионално ниво - чрез участия във футболни турнири и първенства и присъща на професионалните отбори дейност.

Не се очаква операцията да окаже въздействие върху продуктово-географски пазари в страната.

Целта на операцията е придобиване на „ПФК ЦСКА“ ЕАД от „Лира Инвестмънтс“ С.А. и погасяване на задълженията на първото, както и осигуряване нормалното му участие в „А“ Футболна група в системата на Българския футболен съюз.

Искането е КЗК да извърши оценка на концентрацията и да се произнесе с решение, въз основа разпоредбите на чл. 82, ал. 3, т. 1 или т. 2 от ЗЗК.

В тази връзка, на основание чл. 80, ал.2 от ЗЗК, всяко трето заинтересовано лице може да представи информация или да изрази своето писмено становище относно сделката и въздействието, което тя може да окаже върху ефективната конкуренция на съответния пазар в страната.

Становището следва бъде заведено в деловодството на КЗК по преписка, No КЗК 865 / 2013г., в срок от седем дни от датата на публикуване на настоящото съобщение, като бъде подкрепено със съответни доказателства.

Още от БГ Футбол

Виж всички