Нов силен акционер в ЦСКА

Нов силен акционер в ЦСКА

Бизнесменът Юлиян Инджов ще увеличи сериозно дела си в ЦСКА, съобщава "Тема Спорт". Строителният предприемач в момента притежава около 200 000 акции на клуба, което го прави един от най-големи­те собственици след Алек­сандър Томов. С подобен дял са единствено Петър Манджуков, който има малко над 20% от акциите, и представите­лят на "Трейс Груп" Галин Ми­хайлов с около 195 000.

Инджов придоби своя пакет в средата на месец май, малко след края на публичното пред­лагане на акции. Сега обаче биз­несменът планира да увеличи поне двойно своята собстве­ност, като това ще се случи малко след Нова година. В мо­мента Инджов държи около 5% от ЦСКА и по този начин делът му би нараснал поне до 10%. Това на практика ще го превърне в третия най-серио­зен акционер в клуба, а и ще влее допълнително свежи сред­ства в касата.

Строителният предприе­мач е собственик на фирмата "ИСА-2000", като не фигурира в ръководните органи на клуба. По-близък до делата на ЦСКА е неговият син Иво Инджов. Той присъства и на коледното тържество, организирано от червените по-рано през месе­ца. На този етап не се планира малкият Инджов да влиза в уп­равлението въпреки увелича­ването на семейния дял. Инджови, също както Манджукови, са помагали неведнъж фи­нансово на клуба, а сега са ре­шили да засилят допълнително влиянието си. Не е изключено акции в ЦСКА да придобие и друг роден биз­несмен. Развитие по този въпрос се очаква през втората половина на януари.

"Тема Спорт" припомня, че заместник-председателят на НС Петър Манджуков пък мо­же да се окаже мажоритарни­ят собственик на клуба през пролетта. Това би се случило, ако Александър Томов не успее да възстанови направените от Манджуков инвестиции в последните месеци, като по този начин ще се задължи да ги преобразува в акции. Той пла­ти заплатите за октомври, осигури пари за някои от премиите и продължава да помага по лицензионните проблеми и ред други текущи разходи. Според запознати Томов ще трябва да върне парите на Манджуков до края на февруа­ри. В противен случай напра­вените от него разходи за клуба, ще се преобразуват в акции и делът на оръжейния бос може да надскочи 50%.

Още от БГ Футбол

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти