Участвай в националното преброяване на феновете и спечели страхотни награди

Шеф в ЦСКА: Дълговете на клуба са 15 милиона лева

Шеф в ЦСКА: Дълговете на клуба са 15 милиона лева

Изпълнителният директор на ЦСКА Александър Тодоров изглежда видимо по-ведър и успокоен след тежката година, през която мина клубът. С него се срещнах­ме в офиса му на "Армия­та" и разговаряхме за финансовото състояние на червените, основния кон­курент за титлата Лудогорец и предстоящия зи­мен трансферен прозо­рец.

- Г-н Тодоров, доволен ли сте от 2014 година? Пър­вата й половина не бе ни­как лека, като че ли най-тежко бе, когато Менди и Гъргоров избягаха от клуба. А ето че сега сте на върха в класирането...

- Тежките моменти не бяха един или два. Но е нормално да ги има. Клубът бе в такова състояние, че турбуленциите и трудностите бяха лесно предвидими. С всеки изми­нал месец обаче ЦСКА се стабилизира и ще завър­шим годината с доста по­добрени финансови показа­тели спрямо 2013 година. А в спортно-технически план нещата са ясни - все пак зимуваме на първо мяс­то, което е най-важното.

- Казахте, че клубът е в по-добро финансово със- тояние, можете ли да разк­риете повече подробности около този аспект?

- Балансът кьм края на годи­ната все още не сме го изгот­вили, това ще се случи до 31 януари. Тогава показателите ще бъдат ясни с точност. Но при всички положения значи­телно намалихме задължения­та. Мога да разкрия следните цифри - когато приехме клуба, дълговете бяха около 34 мили­она лева. В края на 2013-а бяха 19 500 000, а сега най-вероят­но ще са малко под 15 000 000 лева. Това означава, че за една година сме намалили с над 4 милиона лева задълженията, което смятам, че е съвсем прилично постижение.

- Томов каза, че са разреше­ни 142 случая досега, колко още остават?

- Все още имаме да плаща­ме стари дългове кьм играчи по сключени споразумения. Обобщена сума не мога да на­зова, но не е кой знае колко го­ляма. Смятам, че до март всички случаи ще бъдат изчис­тени, поне тези, които са из­лезли. Имаме още пет-шест, които са в съдебна фаза.

- А казусът с Нилсон и Тенгариня?

- Него даже не го смятам за случай, защото съм почти на сто процента убеден, че ще спечелим обжалването, тъй като имат много сериозни фалшификации на доку­менти, които в западния свят са абсолютно наказуе­ми.

- Какви са целите на ръко­водството в по-дългосро­чен план?

- Постепенно клубът се стабилизира и това е видно. В крайна сметка в спортно-технически план отборът преди година и половина до­ри нямаше играчи на договор, а сега има солидна основа и много конвертируеми фут­болисти, които могат да се продадат за добри суми. То­ва е една от целите - силно спортно-техническо предс­тавяне. Другата цел, есте­ствено, е финансовата стабилизация. Тя все още продъл­жава и ще продължи поне още една година. Толкова време е необходимо, за да из­караме клуба от състояние­то, в което бе изпратен. Изпълнихме една от първона­чално поставените си цели - да привлечем и други акцио­нери в клуба, които вече имат сериозен дял. Вкарахме няколко бизнесмени. Единственият въпрос, който не сме разрешили и остана на пo-заден план, е този за главния спонсор. Той обаче е свързан с неща, кои­то трябва да се случат в са­мата държава. Имаме високи изисквания (б.а. - поне 1 милион евро на година) и много малко са фирмите, които мо­гат да отговорят на този етап. В момента се вижда какво е положението на ико­номиката в България и ком­паниите, които могат да отговорят на нашето жела­ние, се броят на пръстите на едната ръка. Всичко оста­нало би било компромис с на­шите изисквания, което в крайна сметка няма да ни удовлетвори. Затова и този въпрос се проточи малко по-дълго.

- Тоест спонсорът може и да не е българска фирма?

- Да, не е задължително да е българска. Даже най-вероят­но спонсорът ще е чужда компания.

- Томов заяви, че основни­те надежди в тази насока са свързани с инвестиционния проект край Елин Пелин...

- Дали точно от него ще дойде спонсорът, или нещо друго, ще видим. Водим раз­говори и в други насоки, не разчитаме само на една оп­ция. Но все още нямаме нищо конкретно поради високите ни изисквания.

- А има ли развитие около трансферите на ваши фут­болисти?

- Още няма нищо, има зая­вен интерес, но като офер­ти - нищо официално. Очак­вам след празниците разд­вижване. Няма футболист, с когото не бихме се раздели­ли. На този етап това е най-голямата трудност - да балансираш между цели­те на отбора и нуждата от финансово стабилизи­ране на клуба. Това е най-сложният момент, който ние като ръководство трябва да постигнем. Но смятам, че с нашата стратегия и виждания ще го направим успешно.

- Накъде ще бъде ориен­тирана селекцията?

- За съжаление към външния пазар. Не знам свободни българи, които могат да ни свършат работа и да вдигнат ниво­то. Всички добри играчи си имат сериозни догово­ри с клубовете, а те ис­кат и високи трансферни суми. Въпреки че сме се ориентирали към свобод­ните агенти, видяхте, че лятната селекция бе дос­та успешна. Смятам, че 70% от играчите, взети през лятото, бяха качествени и го показаха на терена.

- Венцислав Христов от Берое беше вариант за ЦСКА преди година. Сега договорът му изтича през лятото. Може ли да се потърси отново него­во привличане?

- След 1 януари може да започнем да преговаряме в тази посока. Но има време.

- Ще бъде ли спрян ЦСКА през пролетта от куфар­четата?

- Ако имате предвид тези на Лудогорец, си е техен проблем. То си ос­тава на тяхната съвест. Ще кажа само, че ако наис­тина има такова нешо, макар да нямам доказате­лства, всичко е в сферата на слуховете и догадките, то е напълно противоза­конно. Ако има такава практика, значи се разда­ват черни пари. Има си съ­ответните органи, кои­то трябва да разследват. Адмирирам и стартирала­та акция срещу черното тото. Всякакви уреждания на мачове и стимулиране от други отбори за мен стои под една шапка, която се нарича "корупция". И трябва да бъде премахна­та. Засега можем само да га­даем дали наистина има та­кава практика и да следим поведението на другите от­бори. "Господари на ефира" направиха цяло предаване по този въпрос (б.а. - поведение­то на играчите на Марек в мача с Лудогорец - 0:4) и се учудвам, че след него нямаше никакви реакции на правоохранителните органи.

- Притеснява ли ви конку­ренцията и фикс идея ли е титлата?

- По принцип не е фикс идея, но това е винаги стре­межът на ЦСКА - да е на пър­во място. Затова сме най-го­лемият клуб в България. Вина­ги сме се стремели да сме на първо място. Така е вече бли­зо 70 години. И втори да сме накрая на сезона, няма да свърши светът. Така или ина­че това, което направихме през полусезона, е равно на героизъм. Мерим се с един отбор, който има абсолют­ния финансов, медиен и адми­нистративен комфорт. На какъвто ЦСКА далеч не се радва. В крайна сметка ком­пенсираме с много труд, же­лание, себераздаване и явно постигаме резултати. А и ние си имаме достатъчно фе-нове, така че не се опитваме да направим ЦСКА национал­на кауза. Привържениците, впрочем, имаха съшествена роля за нашето първо място.

- От Лудогорец излязоха пре­ди няколко дни с доста остра декларация, насочена най-вече към Александър Томов. Ще от­говорите ли на нея?

- Смятам, че вече е глупаво да има какъвто и да е отго­вор. Четох декларацията и смятам, че на места тя е просто глупава и смешна. Та­кива лични нападки, каквито имаше, за мен са необясними. А и много от моментите в нея бяха абсолютно наивни. Няма какво да отговаряме на тези хора. Оттук насетне сме взели решение - Лудогорец за нас е несъществуваща тема.

- Има доста играчи, на кои­то договорите изтичат през лятото - Тунчев, Оршулич, Иван Стоянов, Апостол Попов... Има ли някой, на ко­гото няма да му бъде подно­вен контрактът?

- Ще започнат разговори с част от играчите. С някои най-вероятно ще се разделим. Но преговорите ще старти­рат след Нова година. Тогава ще се види и кой ще пътува за лагера в Турция и кой ще оста­не тук.

- Освен Мисиджан някой друг може ли да разтрогне?

- С него прекратяваме дого­вора по взаимно съгласие. Не успя да се впише в отбора и се договорихме. Трябва да видим какви играчи можем да привле­чем, преди да освободим някого. Ако не намерим по-добра опция от настоящите футбо­листи, няма смисъл от тези упражнения.

- Поставете оценка на ра­ботата на ръководството от лятото на 2013 година на­сам.

- Не бих могъл да оценявам собствените си действия и тези на екипа. Но щом клубът оцеля и се движи в правилна посока, значи се справяме. Виждате, че 90% от клубовете в България са в криза. Ние обаче успяваме да се развиваме. Както каза Куб­рат Пулев - "Не се предаваме, продължаваме напред". (Смее се.)

Тема спорт

Последвайте канала ни в

Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Виж всички