Премии в Левски ще има само при спечел­ване на Купата на Бъл­гария. Това са обявили на отбора, разбра "Ме­ридиан Мач". Както е известно, в четвъртък "сините" излизат в първото си препятст­вие в надпреварата, в което срещат Царско село. Целта, която но­вият собственик Спас Русев е поставил на от­бора, е спечелване на турнира, макар осно­вен приоритет да оста­ва битката за първото място в шампионата.

На този етап обаче от­борът ще вземе бонуси само, ако спечели ця­лата надпревара, а не за отделни победи. Не е изключено при добро представяне напред да има изключение, но ка­то цяло "сините" предпочитат да дават доста по-солидни премии, но чак като бъде спечеле­на Купата.

За последно "сините" иг­раха финал преди 2 го­дини, но тогава го за­губиха злощастно сре­щу Черно море в Бур­гас.