Стартира диагностика на сградите на „Червено знаме“

Стартира диагностика на сградите на „Червено знаме“

Във връзка с инвестиционни намерения от Министерство на младежта и спорта по възстановяване на експлоатационното състояние на Спортен комплекс „Червено знаме“ се възложи на Центъра за научни изследвания и проектиране (ЦНИП) към Университета по архитектура, строителство и геодезия - София да извърши конструктивно обследване /диагностика/ на сградния фонд в Спортен комплекс „Червено знаме“ с площ от 32 827 м2.

Конструктивното обследване има за цел по безразрушителен метод да определи якостните характеристики на бетона с последващ лабораторен анализ. За тази цел е необходимо да се вземат ядки от носещи конструктивни елементи на спортната зала.

От 16.05.2022 г. водещи специалисти от ЦНИП стартираха работа по вземане на проби със специализирана диамантено-пробивна машина за вземане на ядки от съществуващи стоманобетонови елементи, като предварително чрез скенер се определя мястото на съществуващата армировка, за да може същата да не бъде засегната.

5 Стартира диагностика на сградите на „Червено знаме“

Ще бъдат изготвени анализи въз основа на получените лабораторни резултати, които ще отразят налични дефекти, ще се опишат причините за тяхното възникване по обследваните носещи елементи и ще покажат необходимост от усилването им.

Докладът от конструктивното обследване ще съдържа методи и детайли за възстановяване на конструктивните елементи при необходимост и ще послужи на проектантския екип за изготвяне на технически проект за възстановяване на нормална и безопасна експлоатация на спортния комплекс.

Още от Спорт и бизнес

Виж всички