От треньорската школа отговориха на Пелето и Телкийски

От треньорската школа отговориха на Пелето и Телкийски

От българската треньорска школа решиха да отговорят на Станислав Ангелов и Димитър Телкийски, които не бяха приети за курсисти за получаване на лиценз УЕФА Про и изразиха недоволството си от този факт. 

Ето какво написаха от БТШФ:

"Борба за футболна правда или футболна наглост?

Във връзка с медийните изяви на Станислав Ангелов и Димитър Телкийски кандидати за участие в УЕФА Про курс на Треньорската школа на БФС, относно процедурата за избор на участниците, Ръководството на школата заявява следното:

През месец януари 2020г. на сайта на школата бе публикуван график на курсовете, които се предвижда да бъдат проведени през календарната година. Началото на УЕФА Про курс бе обявено за 28.09.2020г. В съответствие с Правилника за дейността на школата приемането на документи за кандидатстване започна 3 месеца и завърши 1 месец преди началото на курса. Станислав Ангелов казва:.. „ снижени са критериите дотолкова, че абсолютно всеки може да се яви на изпита, за да се пробва да вземе УЕФА Про лиценз.“, внушавайки на футболната общественост, че това е направено умишлено и е измислица на Ръководството с користна цел. Критериите за допускане в курса са заложени в чл.18 на Треньорската конвенцията на УЕФА за взаимно признаване на треньорската квалификация (Редакция 2020г.), която бе подписана през лятото на същата година от всички страни членуващи в нея. Цитираният член гласи:

За да бъдат допуснати в курс за диплома УЕФА Про, кандидатите трябва: а) Да притежават лиценз А от УЕФА

б) Да имат най малко 1 година треньорски стаж след получаване на лиценз А от УЕФА, като старши треньор на Елитен юношески или Аматьорски футбол (възрастни), или като помощник треньор в професионалния футбол.

Тези критерии за кандидатстване на УЕФА дадоха възможност голям брой треньори да бъдат допуснати съгласно чл.15 на Треньорската конвенция до задължителна т.н. квалификационна проверка. Процедура, чрез която се определя дали способностите и познанията на кандидата отговарят на стандарта за приемане в курса.

Освен минималните изисквания за кандидатстване, участниците се определят въз основа именно на тази квалификационна проверка. Ръководени от разбирането, че не трябва да има субективизъм при избора на кандидатите г-н Михаил Касабов и г-н Емил Костадинов, както и членове на Изпълкома на БФС възложиха на Ръководството на школата да разработи обективна методика за комплексна оценка на познанията и способностите на кандидатите. Използвайки опита на други треньорски школи и нашите виждания бяха утвърдени следните генерални критерии за оценка на способностите и прием в УЕФА Про курса:

I.Треньорски стаж за максимум 5 години след получаването на А лиценз

II. Постижения, като треньор

III.Теоретични знания за футбола

IV. Владеене на чужд език (футболна терминология)

V. Футболен стаж (като играч)

VI. Друга диплома за треньорска квалификация

Критерий I. Треньорски стаж за максимум 5 години след получаването на А лиценз

За оценяване на треньорския стаж за максимум 5 години след получаването на лиценз А бяха използвани следните показатели:

1. Старши треньор във II-ра дивизия – 1г х 10т (макс 5г = 50т)

2. Помощник треньор на А Национален отбор – 1г х 10т (макс 5г = 50т)

3. Старши треньор на U19 Национален отбор – 1г х 10т (макс 5г = 50т)

4. Помощник треньор в I-ва дивизия – 1г х 7т (макс 5г = 35т)

5. Старши треньор на U17 Национален отбор – 1г х 7т (макс 5г = 35т)

6. Помощник треньор във II-ра дивизия – 1г х 5т (макс 5г = 25т)

7. Старши треньор на U19 Елитна група – 1г х 5т (макс 5г = 25т)

8. Старши треньор U17 Елитна група – 1г х 3т (макс 5г = 15т)

9. Старши треньор в III-та дивизия – 1г х 3т (макс 5г = 15т)

Точките бяха присъждани въз основа на представените от кандидата документи (трудов договор, трудова книжка, лицензионен договор и други).Това което казвате пред медиите г-н Ангелов „ Всичко е забулено в мъгла...“, вероятно се отнася за Вашия треньорски стаж, защото там наистина „..има нещо притъмнено, приглушено“.

Във вашето CV пише:

Професионален опит

Години (от 2016 г. до момента)

ФК „Левски-Раковски“ София

Спорт – футбол

1. Генерален директор (вкл. Спортно-технически, Изпълнителен, Административен, Маркетингов)

2. Временен треньор 2019/2020 г. – Елитна юношеска група до 17 г.

Години (от 2019 г. до 2020 г.)

ПФК „Септември“ София

Спорт – футбол

Помощник-треньор на първия отбор

Г-н Ангелов, Вие сте представили две удостоверения.

Едното от ФК „Левски-Раковски“ София, „ в уверение на това, че същия бе старши треньор на отбора ни, участващ в Елитна юношеска група до 17 г. през сезон 2019/2020 г.

Другото от ПФК „Септември“ София, „ в уверение на това, че същият изпълняваше функцията на помощник-треньор на първия отбор на клуба през сезон 2019/2020 г.“

В крайна сметка Вие през сезон 2019/2020 г. какъв бяхте. Старши треньор във ФК „Левски-Раковски“ София, за да получите 3т, помощник-треньор в ПФК „Септември“ София, за да получите 5т и двете, за да получите 8т или нито едното нито другото, за да получите 0т.

Г-н Ангелов, изглежда, че в ПФК „Септември“ София, Вие сте работили като помощник-треньор „ като агент под прикритие“, защото не фигурирате в протоколите от официалните мачове на отбора. Вие доста тайно сте изпълнявали функцията на помощник-треньор, защото старши треньорът на ПФК „Септември“ София Милен Радуканов, категорично отрече да е имал такъв помощник и за първи път чува подобно нещо.

Г-н Ангелов, благодарим Ви за хубавите думи за покойната ни колежка госпожа Рени Лазарова „..винаги твърдеше, че в треньорската школа и БФС се работи по документи. Тя се спомина и това златно правило явно се е нарушило.“ Ние „повярвахме“ на документите за треньорския Ви стаж като помощник- треньор в ПФК „Септември“ София и „заслужено“ получихте 5т, толкова колкото и всички останали кандидати по този показател. „Това е относно юридическият казус и документалният ..“, а за моралният, за който Вие пледирате футболната общественост ще прецени.

Критерий II. Постижения, като треньор

Постиженията като треньор бяха оценявани по следните показатели:

1.Старши треньор спечелил купа България (мъже) – 30т

2. Помощник треньор спечелил купа България (мъже) – 15т

3. Помощник треньор в I-ва дивизия шампион на България – 15т

4. Помощник треньор, участник в групова фаза (мъже) Шампионска Лига и Лига Европа – 15т

5. Старши треньор на U19 Национален отбор, класиране на финална фаза на ЕП – 15т

6. Старши треньор във II-ра дивизия, промоция в I-ва дивизия – 10т

7. Старши треньор на U19 Елитна група шампион на България – 5т

8. Старши треньор на U19, участник в групова фаза (U19) Елитна шампионска Лига – 5т

9. Помощник треньор във II-ра дивизия, промоция в I-ва дивизия – 5т

10. Старши треньор в III-та дивизия, промоция във II-ра дивизия – 5т

Г-н Ангелов, тъй като нямате нито едно от тези постижения в „едногодишния си стаж като треньор“, Вие закономерно получавате по вторият генерален критерий 0т.

Критерий III. Теоретични знания за футбола

Писменият изпит по теория на футбола се проведе на 28.09.2020 г. в зала 1 на НСА при следната организация. В присъствието на всички кандидати бе изтеглен номерът на г-н Мирослав Косев, които изтегли въпрос № 2 и въпрос № 3 от конспекта за изпита „Теория на футбола“ публикуван в сайта на школата.

Всеки от кандидатите бе получил два плика. Голям плик с 4 бр. листа за писане, подпечатани с печата на школата. Малък плик с малко листче, подпечатано с печата на школата, на което кандидатът собственоръчно написваше името си след приключването на изпита, поставяше го в малкия плик, залепваше го и заедно с писмената си работа ги поставяше в големия плик, който залепен се предаваше на квесторите.

Оценяването на писмените работи по „Теория на футбола“ бе анонимно и бе извършено в периода 06 – 10.10.2020 г. Големия плик се отваряше без да се нарушава целостта на малкия плик с името на кандидата и всеки член на изпитната комисия в състав от трима члена поставяше под работата на кандидата оценка ДА (познанията по темите отговарят на стандарта за приемане в курса) или НЕ (познанията по темите не отговарят на стандарта за приемане в курса), без да знае коя писмена работа оценява. След приключването на оценяването малкия плик с името на кандидата се отваряше и в изпитния протокол се отбелязваха получените точки. Всяко ДА носеше на кандидата 10т, т.е. всеки кандидат получи съответно 30т, 20т, 10т и 0т при 3 НЕ.

По този критерий г-н Ангелов е получил 20т от максимално възможните 30т.

Г-н Ангелов пита „ ..на каква база не бяха изнесени публично никакви резултати от изпитите?“.

БТШФ никога досега не е обявявала резултатите от изпитите във всички лицензи публично.Това се прави с цел да се запази авторитета и достойнството на треньорите. Как би се почувствал един треньор, ако футболистите разберат, че техният наставник е „скъсан“ на някакъв изпит. Всички треньори знаят, че получават информация за оценките си лично, преди от госпожа Рени Лазарова, а сега могат да ги получат от техническия сътрудник на школата Моника Ръжгева. БТШФ публично обявява винаги само списък с приетите курсисти, както направи и сега.

Критерий IV. Владеене на чужд език (футболна терминология)

При теста за владеене на чужд език (футболна терминология) се процедира по същия начин по отношение на анонимността. Текста за превод от чужд език (футболна терминология на английски, немски, испански и италиански) бе еднакъв за всички кандидати и бе оценяван с ДА или НЕ от един оценител определен от Директора на школата. Всеки кандидат получи 10т или 0т.

Г-н Ангелов, надяваме се не сте забравили, че тези които имат лични интереси и Ви пречат да се развивате и които Вие иронично наричате академици, професори, доценти, Ви разрешиха малко преди теста да промените заявения от Вас език и да положите изпита на друг език.

По този критерий, Вие сте оценен с максимално възможните 10т

Критерий V. Футболен стаж (като играч)

Оценяването по този критерий бе направено въз основа на следните показатели:

1. Футболен стаж в I-ва дивизия минимум 5г – 10т

2. Футболен стаж във II-ра дивизия минимум 5г – 5т

По този критерий Вие сте получили заслужено максималните 10т, колкото и всички останали с такъв футболен стаж (като играч).

Критерий VI. Друга диплома за треньорска квалификация

По този критерий бяха оценявани следните показатели:

1. Лиценз за кондиционен треньор – 5т

2. Лиценз за треньор на вратари – 5т

3. Лиценз за треньор на футзал – 5т По този критерий, Вие закономерно получавате 0т, защото не притежавате друга диплома за треньорска квалификация.

Процедурата за квалификационната проверка даде възможност за обективна комплексна оценка на кандидати с различен профил (треньори с теоретични познания, такива с доказан практически стаж и постижения, треньори с футболен стаж, като играчи и треньори притежаващи допълнителна футболна квалификация).

Сумирането на точките по всички критерии бе направено в периода до 25.10.2020 г. На 28.10. 2020 г. бе изготвен списък на приетите 20 кандидати, който бе обявен публично на 30.10.2020 г. в сайта на школата.

Г-н Ангелов с получените 45т, Вие сте далече от точките на последните приети треньори и много, ама много далече от първите (110т, 91т, 90т, 89т и т.н.). Казусът, поради който не сте приет не се базира на слухове, а на точки получени въз основа на факти и по документи.

Ще отминем с мълчание оценките Ви за нас, но няма да подминем с мълчание оценката Ви за треньорите и самооценката Ви, защото звучат много грозно. „ За съжаление, хората които работим адекватно (с деца, виждаме, че проблемът на българския футбол е в треньорите и по скоро липсата на качествени такива.“ Е, успокояваме се, че има поне двама. Отборът на ФК „Левски-Раковски“ София, участващ в Елитна юношеска група до 17 г. през сезон 2019/2020 г., на който Вие сте бил старши треньор след 18-я кръг, когато първенството е било прекъснато е бил на предпоследното място в класирането с 4т - 1 победа, 1 равен ,16 загуби и отрицателна голова разлика 13-61)

Вие май познавате само себе си и само Вие сте играли футбол. Другите кандидати са играли някакъв друг спорт.Те не са играли футбол.

Сряда, 22 март 2006 година, Купа на България - 1/8 финал

Стадион "Тича", Варна, ~ 10 000 зрители,

Черно море (Варна) - Левски (София) 3:2

Черно море (Варна)

Красимир Колев, Аделино Лопеш, Веселин Вачев, Миша Милошевич, Станислав Стоянов, Петър Костадинов, Слави Жеков, Даниел Моралес, Тодор Симов, Георги Владимиров, Мартин Христов (Мартин Христов Димитров)

Резерви: Янко Костурков, Константин Мирчев, Индзаги Донижо

Левски (София)

Георги Петков, Живко Миланов, Игор Томашич, Даниел Боримиров, Асен Букарев, Валери Домовчийски, Станислав Ангелов, Лусио Вагнер, Седрик Бардон, Емил Ангелов, Елин Топузаков

Голмайстори: 1:0 Мартин Христов 23', 2:0 Петър Костадинов 36', 2:1 Емил Ангелов 57', 2:2 Георги Иванов 68', 3:2 Веселин Вачев 108'

А досещаме се, „ Пелето, който вече 20 години е неизменна част от родния футболен елит..“, а те са сигурно част от родното футболно простолюдие!!

След медийните Ви изяви виждаме, че сме пропуснали един много важен критерий за квалификационната проверка и приема в курса за УЕФА Про. Познава ли г-н Ангелов кандидата? . „ Някои ги познавам задочно, но поне 10 от приетите, не ги познавам въобще.“

Изявите Ви са пълни с противоречия и лицемерие.

Не подкрепям опозицията или хората, които искат да бутнат властта по някакъв начин, но подкрепям хората, които не са съгласни с явни неправди.“

„..проблемът е в треньорите и по скоро липсата на качествени такива.“

„Казвам го с цялото ми уважение към тези момчета. Те вероятно се справят добре като треньори.

„ Но в крайна сметка тези, които сме във футбола, развиваме се, работим, имаме имена и ни търсят постоянно за работа, на нас не ни се дава шанс за развитие.“

Г-н Ангелов, Вие притежавате лиценз А, след завършен Специализиран курс УЕФА А, като професионален футболист със значителен футболен стаж, пропускайки С диплома и без изисквания за треньорски стаж. И до тук с привилегиите. За УЕФА Про се изисква треньорска практика.

Необходимо е в началния етап на треньорската си дейност да преосмислите отношението си към футбола и да се постараете, ако перафразираме казаното от известен педагог: „Убий“ играча в себе си и изгради в себе си треньора. Както отбелязва треньорът Валери Лобановски: В треньорската дейност минали заслуги не се броят. Началото е от нула.

Този лиценз Ви дава право да работите на всички нива като старши треньор, с изключение на 1-ва лига, така, че ако сте желани като треньори пред вас не съществуват никакви административни пречки да работите и да се развивате, така както правят някои от приетите в курса, които имат 7-8 години треньорски стаж в професионалния футбол, промоции от 2-ра в 1-ва лига, помощник-треньори държавни шампиони, носители на купата на България. След като сте толкова търсени, работете, развивайте се в професионалния футбол.

Треньорската школа ли Ви пречи да работите?

В заключение се обръщаме към всички треньори.

Бъдете скромни, но не се оставяйте да Ви подценяват!

Пожелаваме Ви много здраве, успехи и по добри времена!

Пазете се!

С уважение: Ръководството на БТШФ


Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Виж всички