Левски с важна информация за акционерите преди Общото събрание

Левски с важна информация за акционерите преди Общото събрание

Левски публикува важна информация за акционерите, които искат да участват в Общото събрание на клуба на 17 юли. Ето какво се казва в комюникето от "сините":

Уважаеми Акционери,

Във връзка с провеждане на годишното Общо събрание на акционерите (ОСA) от „Професионален футболен клуб Левски“ АД, което ще се проведе на 17 юли 2020 г. от 11:00 ч. в сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ с адрес: гр. София, ул. „Тодорини кукли” № 47, Ви уведомяваме за следното:

  1. Регистрацията на акционерите за участие в Общото събрание започва в 10.00 часа и ще се извършва на вход „ВИП“ в сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“.
  2. Всички акционери – физически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да носят документ за самоличност, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.
  3. Акционерите – юридически лица, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA се представляват от вписаното им представляващо лице. В случай че представляващото ги физическо лице е възпрепятствано, следва да ги представлява физическо лице с изрично пълномощно. Ако дружеството се представлява единствено заедно от повече лица, представляващите следва да упълномощят едно физическо лице да упражни правата им на общото събрание. При регистрацията за участие в ОСА, следва да се представят:

- копие или оригинал на притежаваните акции или временни удостоверения;

- документ удостоверяващ актуалното състояние на дружеството към датата на провеждане на ОСА: удостоверение за актуално състояние, разпечатка от партидата на дружеството в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел /ТРРЮЛНЦ/ или регистър БУЛСТАТ;

- документ за самоличност.

  1. Акционерите, притежаващи привилегировани акции без право на глас, които имат желание да присъстват на ОСA, следва да носят документ за самоличност /за ФЛ/, респективно удостоверение за актуално състояние или разпечатка от ТРРЮЛНЦ /за ЮЛ/, с който да се легитимират при регистрация, заедно с копие или оригинал на своите акции или временни удостоверения.
  2. В случай че сте акционер и имате желание, но нямате възможност да присъствате лично на ОСA, можете да упълномощите друго дееспособно физическо лице да Ви представлява в ОСA. Образец на пълномощно, можете да изтеглите от TУК.
  3. Наследниците на починали акционери следва да се легитимират при регистрацията с „Удостоверение за наследници“, като в случай, че са повече от един, следва да се представляват в ОСA от едно упълномощено лице.
  4. Представителството на малолетни акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, се осъществява от техните родител/и или настойник. В случай че същите имат желание да вземат участие в ОСA, следва да представят „Удостоверение за раждане“ на малолетния акционер и документ за самоличност на представляващия го.
  5. Непълнолетни акционери, притежаващи обикновени поименни акции с право на глас, които имат желание да вземат участие в ОСA, следва да се придружават от един родител или настойник. Непълнолетният акционер следва да представи „Удостоверение за раждане“ и документ за самоличност, а придружаващият го родител или настойник – документ за самоличност.

Апелираме акционерите да спазят часа за регистрация. Събранието ще започне в 11:00 ч.

От Ръководството на „ПФК Левски“ АД


Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Виж всички