Гребците от Neverest по пътя на Христофор Колумб! Първа спирка на Канарските острови

Гребците от Neverest по пътя на Христофор Колумб! Първа спирка на Канарските острови

От Португалия към Бразилия с лодка през Атлантическия океан. Това е приключението, в което се впуснаха Стефан Иванов и 16-годишният му син Максим.

Двамата започнаха пътя си на 14 юни от Портимао и в момента се движат край бреговете на Мароко. Предизвикателството с дължина 6000 км е обвързано с каузата "Да! За живот!" и цели да насочи вниманието към важността на донорството.
Гребците ни от Neverest направиха и първата си спирка на Канарските острови по пътя за Бразилия.
 

View this post on Instagram

120nm to Marina de Lanzarote in Arrecife to pick-up some devices for repairs. Coincidentally, on his first voyage to the New World, Christopher Columbus also stopped in the Canaries for repairs on the rudder of one of the ships in his fleet :-) Our autopilot (the device that manages the rudder and keeps the boat on a course we have determined) keeps switching off inadvertently. It helps us maintain a straight course in the open seas and prevents the boat turning perpendicular to the waves and capsizing. Our spare autopilot also keeps switching off so the problem probably lies somewhere else. The fantastic technical experts of Shiptechnics in Varna helped us perform various tests on the system in the past few days and find a solution. They have shipped a replacement pilot control head as well as a wireless remote control device for us to a marina on Lanzarote island in the Canaries. We'll take advantage of the stop to better insulate some of our hatches on board. They have been letting sea water in the storage compartments slowing the boat down. We have been pumping out 100liters of water every day - kind of tiring in between our rowing shifts..:-) https://my.yb.tl/neverst and https://neverst.travelmap.net #oceanrowing #rowing #atlanticcrossing #extremechallenge #endurance #worldrecord #boatbuilding #fatherandson #organdonors #expedition #neverest

A post shared by Neverest Ocean Row (@neverestoceanrow) on Jun 24, 2020 at 10:09am PDT

"120 nm до Марина де Лансароте в Аресифе, за да вземем някои устройства за ремонт. Случайно, при първото си пътуване до Новия свят, Христофор Колумб също е спрял на Канарските острови за ремонт на кормилото на един от корабите в своя флот :-)

Нашият автопилот (устройството, което управлява руля и поддържа лодката на курс, който сме определили) продължава да се изключва по невнимание. Помага ни да поддържаме прав ход в откритите морета и не позволява на лодката да се завърти перпендикулярно на вълните и да се преодолее.

Нашият резервен автопилот също продължава да се изключва, така че проблемът вероятно се крие някъде другаде. Фантастичните технически експерти от Shiptechnics във Варна ни помогнаха да извършим различни тестове на системата през последните няколко дни и да намерим решение. Те са изпратили резервна контролна глава, както и безжично устройство за дистанционно управление за нас в яхтеното пристанище на остров Лансароте в Канарите.

Ще се възползваме от спирката, за да изолираме по-добре някои от нашите люкове на борда. Те пускат морска вода в отделенията за съхранение, забавяйки лодката. Ние изпомпваме 100 литра вода всеки ден - вид уморително между нашите гребни смени”, написаха Стефан и Максим Иванови в профила си в социалните мрежи.

Още от Водни спортове

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти