Не разрешиха на Лоурънс Дейвис да стане бос на ЦСКА - вижте защо (документ)

Не разрешиха на Лоурънс Дейвис да стане бос на ЦСКА - вижте защо (документ)

На 13 септември 2013 г. ЦСКА се опитал да впише в търговския регистър Лорънс Дейвис за член на НС и президент на клуба, но не е успял, научи Sportal.bg. Причина за това са пропуски в документацията на армейците, за които се казва, че ако бъдат отстранени, англичанинът ще бъде вписан като нов член на Надзорния съвет на ЦСКА.

Ето какви са нередовностите, посочени в официален документ от ТР, които не са големи, но трябва да бъдат отстранени:

УКАЗАНИЯ

No 20130911165725-2/13.09.2013г.

По повод на заявление вх. No 20130911165725 / 11.09.2013г. от адв.Матей Веселинов Матев на основание чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър давам указания за допускане на вписване на следните обстоятелства:

14. Надзорен съвет:    Лоурънс Дейвис, Дата на раждане (ггммдд) 601228, държава: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
в търговския регистър по партидата на ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД , ЕИК

Мотиви:

С посоченото по - горе заявление e постъпило искане за вписване на промени в надзорният съвет на търговско дружество "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА" АД.

Заявлението е по образец съгласно приложение No А5 от Наредба No1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

Видно от партидата на търговеца едноличен собственик на капитала е чуждестранно юридическо лице - "Лира Инвестмънтс" С.А - Люксембург.

По заявлението са дадени вече указания относно констатирани нередовности, които не са отстранени с представянето на необходимите документи, а е представена само обяснителна записка, а именно: не е представен актуален (към датата на взимане на решението за промените) официален документ, удостоверяващ съществуването и представителната власт на едноличният собственик на капитала - чуждестранно юридическо лице, ведно със заверен превод по чл. 7, ал. 3 от Наредба No1/14.02.07г., както и не е представено валидно взето решение от едноличния собственик на капитала (ЧЮЛ ) по чл. 219, ал. 2 и чл. 232а , във връзка с чл. 65, ал. 3 от ТЗ за приемането на представения за обявяване акт, ведно с декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР (имайки предвид факта на несъответствие на качествата на лицата взели решение от името на - "Лира Инвестмънтс" С.А. и обстоятелствата вписани в представеното неактуално извлечение от търговския регистър на Люксембург).

От друга страна към заявлението е представена декларация по чл. 234, ал. 2 и ал. 3 от ТЗ, подписана от новоизбрания член на надзорния съвет, но следва да се има предвид факта, че при представяне на документи на чужд език, същите е необходимо да бъдат придружени с превод на български език съгласно чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, съдържащ заверка на МВнР, отдел "Консулски отношения". В приложеното пълномощно има текстове на чужд език и в същото липсва заверка на МВнР, отдел
"Консулски отношения". Представеният документ няма заверка на МВнР, отдел "Консулски"Консулски отношения". Представеният документ няма заверка на МВнР, отдел "Консулски отношения".

На основание чл.22, ал. 5 от Закона за търговският регистър указвам с настоящото да се отстранят посочените по - горе нередовности.

Указанията следва да бъдат изпълнени до изтичане на срока по чл. 19, ал. 2 от Закона за търговския регистър.


Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.

Регистрирай сe

Още от БГ Футбол

Виж всички