Гледай на живо

"Трето полувреме" преди Полша - Австрия

Гочето: Левски ще успее с Андрей и Станислав

Гочето: Левски ще успее с Андрей и Станислав

Легендарният специалист Георги Василев е рабо­тил дълго време с Ан­дрей Желязков, а тан­демът им на „Герена" до­несе две титли и една ку­па в средата на 90-те годи­ни на миналия век. През се­зон 2003/2004 Гочето бе старши треньор на Станислав Ан­гелов при “сините”. Затова той е добър събеседник, за да коментира назначение­то на Пелето и Жужо на стадион “Георги Аспарухов”.

- Г-н Василев, Левски назначи за спортен директор Стани­слав Ангелов и за главен ме­ниджър Андрей Желязков. Ра­ботили сте и с двамата, ще помогнат ли на клуба в тази ситуация?

- Искам веднага да отбия една "новина" - няма да се връ­щам в Левски заради назначе­нието на Андрей. Защото ня­кои постоянно говорят за тандем между него и мен. Аз съм работил с него, но и без него - бил съм в Етър, ЦСКА, Германия, Гърция и Кипър без него. Не трябва да се извърта поредна интрига и да се пише, че където е той, там ще съм и аз. На Андрей му желая много успех, приятелството между нас е факт. Аз знам, че ще свърши работа в Левски. Той е много кадърен и качествен чо­век, в нашия футбол няма мно­го хора като него. Според мен Левски прави много добър из­бор. Това е човек, който може да канализира нещата, особе­но що се отнася до селекция и спортно-техническа компе­тенция. Станислав Ангелов ми е бил футболист при втория ми престой в Левски. Като играч го харесвах много, защото притежаваше универсални качества и можеше да играе на различни постове. Сега се е доказал и в друга насока, ут­върдил се е като организатор и ръководител. Дано покаже отново универсални каче­ства, за да се справи с амбициозната задача.

- Познавайки характерите и на двамата - биха ли се сра­ботили бързо?

- Мисля, че разликата във възрастта не е проблем и те биха сглобили тандем. Напро­тив - тя ще синхронизира уси­лията им. Аз съм убеден, че с двамата Левски го чака добро бъдеще.

- От дългата ви съвместна работа с Андрей Желязков къде смятате, че е най-силен той? Нюх за играчи, прегово­ри с тях?

- Неговите качества са без­спорни. Това, което знам, е, че е професионалист в правене­то на селекции и избор на футболисти. Той е в голяма помощ за треньора - никога не се налага. Жужо обсъжда нещата с наставника и предлага. Ако треньорът ги приеме - добре, иначе се стига до различия на мненията. Но Андрей никога не се е налагал по селекционни проблеми от позицията на силната страна, на по-висшестоящия. Знаете, че в доста моменти има на­прежение около треньора и не всичко е розово - точно в тях можеш да го ползваш, защото винаги е близо до теб и ти па­зи гърба.

- Какво наследство завар­ват според вас?

- Не съм сигурен, че ще останат с всичките играчи от миналия сезон. Вече има размествания - Мигел Бедоя напусна, близнаците Цоневи също. В последните бе инвестирано през годините, вложени са па­ри, но... В състава има играчи с добро бъдеще - като Георги Костадинов. Но е факт, че Левски има проблеми, щом не е първи. Андрей вече каза: "По резултатите ще се види дали вършим работа, или не". Щом Левски не е на мя­стото, където го искат феновете му, значи е нужна сериоз­на работа във всяко направле­ние. Като се почне от селек­цията и се стигне до послед­ния детайл. Плюс е, че “сините” имат опитен треньор като Люпко Петрович. И с присъ­ствието на Желязков и Анге­лов ще има необходимото спокойствие за работа. Те ве­че се запознават с проблеми­те и трябва да търсят начи­ни за решаването им. Трябва доста труд, за да се вдигне нивото на отбора.

- Ще намалеят ли грешките с привличането на чужденци, които след това разочаро­ват?

- Работата на мениджъри­те е да си предлагат стока­та. Те винаги свалят звезди от небето и когато нямаш представа, прибягваш слепеш­ком до привличането на няко­го. И така се бърка. Левски не прави изключение - доста ле­гионери разочароваха. Част от тях прибързано бяха освобождавани и не бяха чакани да се докажат. Добрият при­мер е Роман Прохазка. В нача­лото не бе убедителен, но при втория си престой показа, че е качествен играч. Бедоя е друг такъв пример, факт е обаче, че адаптационният пе­риод в Левски трябва много по-бързо да приключва. Сега е сезонът на трансферите, та­ка че мисля, че Желязков и Ан­гелов идват в удобен момент Но не трябва да пилеят ни­какво време.

- От тази гледна точка - не закъсня ли тяхното назначе­ние, не трябваше ли по-рано да се стигне до назначение­то им?

- Виждате, че напоследък доста неща излизаха от кухня­та на клуба, имаше спорове, много други въпроси се реша­ваха. Но по-добре късно, от­колкото никога.

- Една от първите им зада­чи ще е да намалят теку­чеството на играчи - не може клубът на всеки 6 месеца да сменя по 7-8 футболисти...

-До това се стига, когато се съмняваш в хората си. Затова е нужен точен подбор. Вземе­те Лудогорец - там вече пра­вят само по един-два трансфе­ра. Защото вече имат изгра­ден състав. Поучиха се от грешката си миналото лято, когато си разбиха отбора. И вече не я допускат. Сега ще е нужно и Левски да изгради так­ъв отбор - да придобие физио­номия и след това само да се подсилва на определени посто­ве. За жалост, при Левски неща­та са още далеч от Лудогорец.

- Преди години с Желязков направихте добри трансфери на български играчи. Може ли това да стане и днес?

- Левски направи добри сдел­ки с привличането на Георги Костадинов и Венцислав Хри­стов. Не сбърка с тях. Мисля, че има и други, които могат да се вземат, но няма да казвам име­на. Време е да захапе сериозно и някой играч от школата. Лев­ски винаги е имал такива фут­болисти. Поле за избор има. Но сравненията с преди години са неуместни, защото тогава ня­маше наплив от чужденци, вре­мената бяха други. В Левски през 90-те години заварих си­лен отбор и взехме шестима нови игра­чи. След две години - 11-12 чове­ка отидоха да играят в чужби­на. Да, има и шанс, но всичко е въпрос на компетенция, сериоз­на и професионална работа. Мисля, че с Андрей и Станислав Левски уцели. Желязков е с мно­го голям опит и в такава об­становка е врял и кипял. Не е работил от известно време, но това не значи, че не е сле­дил обстановката. Той без футбол не може.
Последвайте каналите ни в:

Битката започна!
Докажи, че познаваш шампионата на Стария континент и спечели посещение на мистичния Анфийлд!

Включи сe

Още от БГ Футбол

Виж всички