Министър Глушков заварил две програми пред провал, за едната вече има средства

Министър Глушков заварил две програми пред провал, за едната вече има средства

Министърът на младежта и спорта Георги Глушков осигури финансиране за заплашена от провал програма на Министерството на младежта и спорта.

При встъпването си в длъжност като министър Глушков установи, че в бюджета на ММС не са осигурени средства за финансовото обезпечаване на пилотните програми „Спортът – начин на живот“ и „Спортен час“. Индикативната стойност на средствата, предвидени за реализиране на програмите, са съответно 500 000 лв. и 1 000 000 лв.

Проверката по програма „Спортът – начин на живот“ показа 20 одобрени проекта на спортни клубове и сдружения с вече подписани договори на обща стойност 144 800 лв., но съответно и без да са предвидени средства в бюджета.

От страна на екипа на министър Глушков бяха предприети спешни мерки, за да бъдат осигурени финанси за обезпечаването и последващо реализиране на програмата, както и да бъдат изпълнени поетите ангажименти на предходното ръководство на ММС. Средствата вече са осигурени чрез вътрешно преструктуриране на бюджета на ММС. По разпореждане на министър Георги Глушков се извършват банковите преводи съгласно подписаните договори. В резултат на това изпълнителите на одобрените проекти могат да осъществят планираните дейности.

По програма „Спортен час“ в ММС са постъпили 124 проекта на спортни клубове, по които за реализиране на дейностите са предвиждани средства в размер на 1 000 000 лв. Към настоящия момент по бюджета на ММС няма осигурени средства за реализиране на програмата. Ръководството на министерството е предприело всички възможни законосъобразни действия за осигуряване на необходимия финансов ресурс и за програма „Спортен час“.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Виж всички