Управителният съвет на БФБаскетбол свиква Общо отчетно събрание на 28 март

Управителният съвет на БФБаскетбол свиква Общо отчетно събрание на 28 март

Управителният съвет (УС) на Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол), сдружение с нестопанска цел, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свика редовно Общо отчетно събрание на 28 март 2024 г. (четвъртък).

Събранието ще се проведе от 9:00 часа в новата конферентна зала на зала "Триадица" (вход от към детската площадка).

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе от 10:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Дневен ред:

1. Отчет на УС за изминалия период от предишното Общо събрание

2. Отчет на Контролния съвет за изминалия период от предишното Общо отчетно събрание

3. Финансов отчет за 2023 г. и утвърждаване на прект за бюджет за 2024 г.

4. Приемане на програма за развтие (стратегичеси план) на БФ Баскетбол за периода 2024 – 2027 г.

5. Приемане на промени в Устава на БФБ

6. Приемане на промени в Системата от показатели за оценка на финансово подпомагане на дейността на БК от ММС и други източници

7. Разни

На основание чл.13, ал.2 от Устава а БФБ настоящата Покана се публикува на официалната интернет страница на БФБаскетбол и поставя на видно място в офиса /адреса на управление/ на сдружението – гр. София, бул. „Васил Левски “ 75, ет. 6, ст. 602.

Последвайте каналите ни в:

Още от Баскетбол

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти