Участвай в националното преброяване на феновете и спечели страхотни награди

Дисциплинарно-наказващ орган ще следи за реда в НБЛ

Дисциплинарно-наказващ орган ще следи за реда в НБЛ

Дисциплинарно-наказващ орган (ДНО) поема функциите на досегашния Дисциплинарно-административен съвет (ДАС) в Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ), като те ще се изпълняват от един човек.

Дейността на НБЛ във връзка с налагане на административни и дисциплинарни мерки и санкции ще се подпомага от дисциплинарно-наказващия орган.

ДНО разглежда всички случаи, свързани с нарушения на правилата, нормативните документи на БФБаскетбол или общоприетите норми на поведение; неизпълнението на предвидени в нормативни документи на БФБ задължения, при или по повод участие в Националната баскетболна лига (НБЛ) или провеждане на баскетболни срещи от НБЛ, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 12.

ДНО се избира от Общото събрание на НБЛ по предложение на мениджъра на НБЛ и по реда на Устройствения правилник на НБЛ и се утвърждава от Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол (УС на БФБаскетбол).

ДНО се избира с мандат до една година, но така, че да съвпада със спортно-състезателния сезон.

ДНО не може да бъде член на УС на БФБаскетбол, както и на управителен или контролен орган на баскетболен клуб (БК) от НБЛ или да бъде свързан по друг начин с БК от НБЛ.

Глоби и имуществени санкции с фиксиран размер за нарушения, описани в доклада на дежурния представител, се налагат по административен ред чрез издаване на фактура от мениджъра на НБЛ. При постъпили писмени възражения по реда на чл. 18 ДНО се произнася по общия ред.

Процедура по налагане на мерки и санкции:

Чл. 19.

Чл. 20.

Чл. 21.

Чл. 22.

Чл. 23. ДНО разглежда случая в едно заседание. При случай с особена сложност или при необходимост от събиране на допълнителни доказателства, разглеждането може да продължи най-много в още едно заседание.

Чл. 24. След като приеме, че случаят е изяснен, ДНО на закрито заседание, пристъпва към неговото решаване.

Чл. 25.

Последвайте канала ни в

Още от Баскетбол

Виж всички

Водещи Новини

Видео акценти