Общината отстрани от участие три от четирите фирми за тревата на „Колежа“!

Общината отстрани от участие три от четирите фирми за тревата на „Колежа“!

Община Пловдив отстрани от участие три от общо четирите фирми, кандидатствали за обществената поръчка за тревното покритие на стадион „Христо Ботев“, пише "Пловдив24". Причината е, че офертите им не отговарят на условията.

Не допуска офертата до оценяване и предлага за отстраняване от по-нататъшното участие в процедурата участника “Джерамис Интернешънъл“ ЕООД, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Не допуска офертата до оценяване и предлага за отстраняване от по-нататъшното участие в процедурата участника “ТОТЕХ“ ЕООД, тъй като участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Нс допуска офертата и предлага за отстраняване от обществената поръчка участникът „БОС-ЕЙ-СИ СИ“ ООД, на основание чл. 192, ал. 1 от ЗОИ, със следните мотиви: Участникът не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор. В представения към офертата ЕЕДОП не е декларирал изисканата информация относно тях, във връзка с което комисията е изискала представяне на нов ЕЕДОП. Участникът не е представил такъв в указания срок.

По този начин в момента се изчаква задължителния от закона срок, в който някоя от декласираните 3 фирми има право да обжалва решението.

Още от БГ Футбол

Виж всички