Volkswagen Group представи стратегията си за автономната електрическа мобилност

Volkswagen Group представи стратегията си за автономната електрическа мобилност

Volkswagen представи своя план за трансформиране на групата в софтуерно ориентиран доставчик на мобилност с ясна концентрация върху развитието на основата на силните марки и глобалните технологични платформи, осигуряващи синергични ефекти, икономии от мащаба и нови източници и възможности за печалби. „Поставихме си стратегическата цел да се изкачим до позицията на лидер на световния пазар на електрически превозни средства и сме на прав път в изпълнението на тази задача. Сега задаваме нови параметри в тази насока", заяви главният изпълнителен директор Херберт Дийс в рамките на представянето на стратегията NEW AUTO за развитие на Volkswagen Group в периода до 2030 година." Следващата много по-радикална промяна е преходът към много по-безопасни, по-интелигентни и накрая към автономни автомобили. За нас това означава, че нивото на технологиите, скоростта и мащабът ще имат по-голямо значение, отколкото днес. Бъдещето на автомобила ще бъде светло! “

Volkswagen Group определя нови приоритети за развитие на компанията с цел да използва в максимална степен възможностите, които възникват и се разширяват с навлизането на електрификацията и цифровизацията в сферата на мобилността. Едновременно с това, устойчивото развитие и декарбонизацията остават неразделна част от новата стратегия. До 2030 година Volkswagen Group планира да намали въглеродния отпечатък на база жизнен цикъл на единица превозно средство с 30% спрямо 2018 година в съответствие с Парижкото споразумение за климата. През същия период се очаква делът на задвижваните изцяло с акумулаторни батерии електрически превозни средства (BEV) в гамата да нарасне до 50%, а към 2040 година се очаква почти 100% от всички нови превозни средства от марките на Volkswagen Group на основните пазари да бъдат с нулеви емисии. Volkswagen Group възнамерява да постигне пълен неутралитет на своята дейност по отношение на въздействието върху климата най-късно до 2050 година.

Очаква се основните възможности и източници на печалба и приход да се трансформират и пренасочат постепенно от автомобилите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) към електромобилите с акумулаторни батерии (BEV), а впоследствие и към софтуерно базираните приложения и услуги, подкрепени и от тенденцията за навлизане на автономното движение. Очаква се през следващите 10 години пазарните обеми на автомобилите с ДВГ да намалеят с над 20%. Успоредно с това се предвижда производството на BEV да нараства бързо и постепенно да изпревари ДВГ, заемайки позицията на водеща на пазара технология на задвижване. Прогнозите на Volkswagen Group сочат, че в периода до 2030 година продажбите на софтуерно базирани услуги ще достигнат обем от приблизително 1,2 трилиона евро и така ще добавят около една трета към обема на очакваните продажби на BEV и ДВГ, с което ще постигнат над двукратно увеличение на общия обем на продажбите в сферата на мобилността от днешните около 2 трилиона евро до прогнозата от 5 трилиона евро. Очаква се също индивидуалната мобилност с използване на автомобили да продължи да съставлява 85% от пазара и бизнеса на Volkswagen като цяло.

Стабилната норма на печалба в бизнеса с ДВГ автомобили ще генерира солидния паричен поток, необходим за финансиране и ускоряване на процеса на преминаване към BEV. Очаква се контролираният ръст на производството на основата на синергичните ефекти и снижаването на себестойността на акумулаторните батерии и производствените разходи вследствие на увеличаването на мащабите и обема на производството, да доведе до постепенно подобряване на нормата на печалба при BEV моделите. От друга страна прогнозата е за по-нататъшно намаляване на маржа при ДВГ автомобилите вследствие на по-високите разходи за CO2/ Euro 7 и по-неизгодните данъчни условия. Като цяло се очаква достигане на паритет по отношение на нормата на печалба при двата вида автомобили в рамките на следващите две до три години.

Като отражение на своя нов стратегически подход, Volkswagen Group залага по-висока и амбициозна норма на оперативната печалба от оборота за 2025 година - вместо първоначалния диапазон от 7-8% се поставя цел от 8-9% като солидна основа, на която през месец ноември 2021 година ще стъпи следващия период на планиране 70.

„Възнамеряваме да внедрим водещи в индустрията технологични платформи при нашите силни марки, за да постигнем по-големи ползи от увеличения мащаб на производството и да си осигурим още по-големи синергични ефекти в бъдеще“, посочи главният финансов директор Арно Антлиц. „Предвиждаме увеличаване на обема и мащаба на нашите BEV платформи и възнамеряваме да разработим водещ в индустрията софтуерен пакет за нашите продукти. И разбира се, ще продължим да инвестираме в технологиите за автономно шофиране и в разширяване на гамата от мобилни услуги. Очакваме в този преходен период нашият стабилен бизнес с ДВГ автомобили ще спомогне за генерирането на необходимите за осъществяването на трансформацията печалби и парични потоци."

Volkswagen вече е предвидил 73 милиарда евро за разработка на перспективни технологии в периода от 2021 до 2025 година – мащабна сума, която представлява 50% от общия обем на инвестициите. Делът на инвестициите в електрификация и цифровизация ще бъде увеличен допълнително, а Volkswagen Group ще продължи да повишава и ефективността на инвестиционния процес и е на път да изпълни своята програма за намаляване на разходите с 5%, заложена за следващите две години. Едновременно с това Volkswagen се ангажира и с намаляване на разходите за материали с още 7% и ускорява оптимизацията на своя бизнес с ДВГ автомобили със съкращяване на броя на моделите, намаляване на гамата от ДВГ задвижвания и подобряване на ценовия микс.

Безпрецедентен платформен модел за мащабно внедряване на перспективни технологии

Комплексният подход, включващ използването на четири основни технологични платформи, цели да осигури възможност на Volkswagen Group да се възползва от безпрецедентни по своя характер и мащаб синергични ефекти при всички марки леки и лекотоварни превозни средства с частична възможност за използване и при товарни автомобили. Очаква се полезното взаимодействие да даде плодове в много области - от универсалната BEV продуктова архитектура и глобалната софтуерна платформа CARIAD, през собственото мащабно производство на акумулаторни клетки и батерии та до платформа за мобилност, която обединява хармонично множество услуги.

Meхатронната платформа е в основата на растящата гама от софтуерни услуги

С течение на времето следващото поколение мехатронна платформа SSP (Scalable Systems Platform) на Volkswagen Group ще спомогне за значително намяляване на комплексността на продуктите. Като наследник на платформите MQB, MSB, MLB, както и на MEB и PPE, това високотехнологично решение ще разшири консолидацията от три технологични платформи за ДВГ модели през две BEV платформи до финалното решение с една единна архитектура за цялата продуктова гама. В периода след 2026 година Volkswagen Group планира да започне производството на превозни средства с изцяло електрическо задвижване на платформата SSP. Освен изцяло електрическо, това следващо поколение продукти ще бъде напълно цифрово и с широки възможности за увеличаване на мащаба. Намеренията на Volkswagen Group предвиждат през жизнения цикъл на тази платформа да бъдат произведени над 40 милиона превозни средства. Подобно на актуалната платформа MEB, SSP ще бъде отворена и за други автомобилни производители.

За да подобри нивото и да ускори развитието на своите знания и опит в областта на мехатрониката, Volkswagen Group ще инвестира около 800 милиона евро в нов научноизследователски и развоен център във Волфсбург, където ще бъдат проектирани ядрото и отделните модули на SSP платформата.

Маркус Дюсман, главен изпълнителен директор на Audi, сподели - „Представянето на SSP е възможност да се възползваме от силните си позиции в управлението на платформени решения и да ги надградим, за да увеличим максимално синергията между отделните продуктови сегменти и марките в състава на Volkswagen Group. В дългосрочен план нашата платформа SSP ще спомогне за значително снижаване на сложността на отделните мехатроннни решения. В този смисъл внедряването й е не само главна предпоставка за намаляване на капиталовите разходи, разходите за научноизследователска и развойна дейност и разходите за единица продукция в сравнение с платформите MEB и PPE и сериозна възможност за постигане на финансовите цели на Volkswagen Group. Тя е от особена важност от гледна точка на средствата за справяне с бъдещите предизвикателства в развитието на автомобила като цяло, тъй като то става все по-силно софтуерно ориентирано.“

Софтуерът – интегрирана глобална софтуерна платформа, която ще позволи системи за интелигентно и автономно движение

Софтуерните решения ще дадат възможност за пълна интеграция на NEW AUTO в цифровия стил на живот на потребителите и ще осигурят още по-големи икономии от мащаб. Стремежът на специализираната в областта на автомобилния софтуер компания CARIAD в състава на Volkswagen Group е в периода до 2025 година да разработи водеща в автомобилната индустрия софтуерна платформа, която да поеме ролята на своеобразен софтуерен гръбнак за всички автомобили във Volkswagen Group. В момента специалистите на компанията работят върху три софтуерни платформи - E³ 1.1, която дава възможност за софтуерно надграждане и мобилна онлайн актуализация ОТА (over-the-air) на продуктовата гама на платформата MEB, включваща модели като Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq и CUPRA Born. През 2023 година CARIAD ще пусне на пазара софтуерната платформа 1.2 (E³ 1.2) за премиум марките на Volkswagen Group, която ще позволи внедряването на различни нови функции и възможности, сред които нова унифицирана инфотейнмънт система и ОТА актуализация на софтуера на автомобилите от марките Audi и Porsche. През 2025 година CARIAD планира да пусне нова унифицирана, даваща възможност за промяна на мащаба софтуерна платформа с цялостна електронна архитектура:

Софтуерният модул 2.0 (E³ 2.0) ще включва единна операционна система за превозните средства от всички марки на Volkswagen Group. Другата ключова характеристика на тази софтуерна платформа ще бъде готовността за автономност на ниво Level 4, което ще даде възможност на потребителите да поверят управлението изцяло на автомобила.

„Софтуерът играе решаваща роля за превръщането на Volkswagen Group от класическа автомобилна компания в интегрирана група за предоставяне на средства и услуги за перспективна мобилност. До 2030 година софтуерът - на основата на възможностите за автоматизирано шофиране, може да се превърне в основен източник на приходи в нашата индустрия “, отбеляза изпълнителният директор на CARIAD Дирк Хилгенберг. Новата унифицирана софтуерна платформа 2.0 за свързаност и софтуерни решения, която ще бъде внедрена при всички продукти на Volkswagen Group заедно с платформата SSP, ще разкрие път към изграждането и развитието на изцяло нова екосистема, а оттам и към създаването на нови, базирани на данни бизнес модели.

Черпейки информация от огромното количество разнообразни данни, което е на разположение в постоянно свързаните автомобили с функции за автоматизирано шофиране, автопаркът на Volkswagen Group получава възможност за постоянна и непрекъсната актуализация и обновяване с нови функции и услуги, съобразени с потребителските изисквания и нужди по отношение на мобилността. Освен това, така нареченият процес „Big Loop”, включващ милиони превозни средства ще доведе до значително увеличаване на жизнения цикъл на продуктите. Очаква се до 2030 година до 40 милиона автомобила от различни марки да използват софтуерните платформи на Volkswagen Group.

Акумулаторни батерии и зареждане - инфраструктурата има ключова роля за увеличаване на потенциала на стратегията „NEW AUTO“

Специализираните акумулаторни технологии, зарядната инфраструктура и енергийните услуги са ключови фактори за успех в света на новата мобилност. От тази гледна точка енергийната следва да бъде сред основните области на компетентност на Volkswagen Group към 2030 година, като двете основни структури - „акумулаторни клетки и системи“ и „зарядни и енергийни“ ще бъдат обединени под шапката на новото подразделение „Технологии” на Volkswagen Group.

Volkswagen Group планира да изгради контролирана верига за доставки на акумулаторни батерии като в рамките на изпълнението на тази задача ще сключи нови сътрудничества и ще се заеме с всички аспекти на производствената верига – от добива на суровините до рециклирането на използваните компоненти. Целта е да се създаде затворен цикъл във веригата на формиране на стойността на акумулаторните батерии като най-устойчивия, икономичен и рентабилен начин за тяхното производство.

За да постигне тази своя цел, Volkswagen Group ще се стреми да увеличи своята компетентност в областта на батериите и да намали сложността на процесите и компонентите. В тази насока до 2030 година компанията ще въведе единен унифициран формат на акумулаторните клетки с потенциал за до 50% намаление на себестойността и с до 80% разширяване на възможностите за тяхната употреба. За осигуряване на необходимия обем акумулаторни клетки до 2030 година ще се грижат общо шест гигазавода в Европа с общ производствен капацитет от 240 ГВтч. Първата производствена мощност в Скелефтеа, Швеция, ще се управлява от компанията Northvolt AB. Съвсем неотдавна Volkswagen Group инвестира допълнителни 500 милиона евро в своя партньор в областта на висококачествените акумулаторни клетки и работи активно с Northvolt за стартиране на производството през 2023 година.

Във връзка с втория завод в Залцгитер, Германия, Volkswagen Group подписа споразумение със специализираната в областта на акумулаторните клетки китайска компания Gotion High-Tech, която ще бъде основен технологичен партньор за стартиране на производството през 2025 година. Предвижда се партньорите да разработят съвместно и да внедрят унифицираната акумулаторна клетка в мащабно серийно производство в германския завод.

Испания ще бъде третата страна, която Volkswagen Group възнамерява да използва като стратегическа опорна точка на своята електрическа кампания и където обмисля да изгради цялостна производствена верига, включваща всички етапи и звена на формиране на стойността на електромобилите. Като част от мащабната програма за трансформация, стъпките за локализация на производството в Испания ще осигури доставките на компоненти за планираното там производство на BEV модели. Volkswagen Group проверява възможността за изграждане на гигафабрика заедно със стратегически партньор, като във финалния етап на осъществяването на плана за разширяване в края на десетилетието се очаква производствената мощност да достигне годишен капацитет от 40 ГВтч. Предвижда се също така от 2025 година в Испания да започне производството на моделите от т.нар. „Small BEV Family” на Volkswagen Group, но окончателното решение по този въпрос ще зависи от общата икономическа рамка и държавните субсидии.

Volkswagen Group възнамерява да предложи на своите клиенти и пълноценно и цялостно решение, включващо всичко – от зарядната станция до пълната услуга за енергиен мениджмънт. Като крайна цел Volkswagen Group планира да изгради около автомобила цяла зарядна и енергийна екосистема, която да осигури удобни възможности за зареждане на клиентите на марките и да разкрие допълнителен бизнес потенциал. Очаква се тези технологии и услуги да се превърнат в основна нова област на компетентност на Volkswagen Group.

В допълнение Volkswagen ще положи усилия за ускоряване на изграждането на обществената зарядна инфраструктура в страните от Азия, Европа и Америка, като допълва доказалите своя успех инициативи като CAMS в Китай и Electrify America в САЩ.

Electrify America обяви своите планове за удвояване на обема на досегашната си зарядна инфраструктура на територията на САЩ и Канада до 1800 бързозарядни станции и до общо 10 000 инсталирани пункта за зареждане за електрически превозни средства в периода до 2025 година. Разширяването ще увеличи темпа на инсталиране на зарядни устройства с мощност 150 и 350 кВт, предлагащи най-високата предлагана към момента скорост и ще спомогне за по-бързо проправяне на пътя за повече електрически превозни средства по пътищата на Северна Америка.

В същото време и с цел да предложи удобни възможности за зареждане и на своите европейски клиенти, Volkswagen Group сключи и редица нови партньорства, сред които сътрудничество с компании като BP, Iberdrola и Enel. Volkswagen Group и Enel X обявиха днес съвместно предприятие с дейност,насочена към поощряване на приема на електрическите превозни средства в Италия. То ще притежава и експлоатира мрежова инфраструктура от бързозарядни станции с висока мощност (HPC), която до 2025 година следва да включва над 3000 пункта за зареждане с мощност до 350 кВт на територията на цялата страна.

Предвижда се Volkswagen Group да изгради и експлоатира общо 18 000 HPC зарядни станции в Европа, 17 000 в Китай и 10 000 в САЩ и Канада.

Томас Шмал, главен изпълнителен директор на Volkswagen Group Components, заяви - „Контролираната от Volkswagen верига за доставка на компоненти за акумулаторни батерии ще ни осигури властта да управляваме изцяло самостоятелно най-голямото разходно перо, да предложим на нашите клиенти най-добрите и екологично най-устойчиви акумулаторни батерии и да осигурим успешното пазарно представяне на нашите BEV модели. В бъдеще BEV ще се превърнат в своеобразни мобилни енергийни банки, които могат да бъдат напълно интегрирани в енергопреносната мрежа чрез възможност за двупосочен процес на зареждане. Това на свой ред ще ни позволи към 2030 година да генерираме допълнителни печалби от участието си на енергийния пазар."

Решения за мобилност - автономното шофиране ще промени правилата на играта

Към 2030 година Volkswagen Group ще разполага и със системни възможности за изграждане на автопаркове от автономни шатъл автомобили, може да притежава част от тях и да разширява гамата от услуги за мобилност и финансиране. Предвижда се услугите за мобилност и транспорт - напълно автономни, разбира се, също да бъдат неразделна част от стратегията NEW AUTO. Веригата на формиране на стойността се състои от четири бизнес области - системата за самостоятелно управление, интегрирането й в превозните средства, управлението на автопарка и платформата за мобилност.

Volkswagen Group вече има водеща роля в развойната дейност на системи за самостоятелно управление за автономни шатъл автомобили със стратегическия си партньор ARGO AI, а поделението CARIAD също работи върху създаването на възможности за автоматизирано шофиране на ниво Level 4 за леки автомобили. По този начин Volkswagen Group е в добра позиция за изграждане на най-голямата по рода си невронна мрежа от превозни средства по пътищата на планетата.

Със своите пилотни проекти по улиците на Мюнхен, в момента Volkswagen Group провежда реални изпитания на първите автономни автобуси и планира да стартира подобни проекти в други германски градове, както и в градове на територията на Китай и САЩ. През 2025 година Volkswagen планира да предложи и своята първа автономна услуга за мобилност в Европа, която скоро след това ще бъде последвана и от САЩ. Бъдещите източници на печалба от този вид дейности са многообещаващи – в периода до 2030 година се очаква общият пазар за мобилност под формата на различни услуги само в рамките на петте най-големи европейски пазари да възлезе на 70 милиарда долара.

През следващите години се предвижда интеграция на всички предложения за мобилност от Volkswagen Group и нейните марки в единна платформа, което ще позволи на компанията Volkswagen да усвои значителен пазарен дял и да си осигури достъп до допълнителни приходни потоци. Обхващането на всички видове различни услуги - наемане, абонамент, споделяне и превоз на повикване от един и същ автомобилен парк, ще осигури висока наличност, заетост и рентабилност на единица превозно средство.

Кристиан Зенгер, технически директор на Volkswagen Commercial Vehicles, заяви - „До края на десетилетието автоматизираното шофиране ще промени изцяло днешните представи за мобилността. Съвместно с нашите партньори от ARGO AI, ние сме в процес на разработка на водеща в автомобилната индустрия система за самоуправление, която ще ни даде възможност да предложим на пазара както изцяло нови услуги за мобилност, така и автономни транспортни услуги. Volkswagen Group се стреми да достигне значителен пазарен дял и допълнителни източници от приходи в този важен и перспективен бизнес."

Кристиан Далхайм, ръководител продажби във Volkswagen Group, допълни - „Volkswagen Group се стреми към постигане на изявено конкурентно предимство в областта на решенията за мобилност. Целта е да бъдем в състояние да предлагаме нашите услуги на клиентите директно или в сътрудничество със силни партньори в зависимост от конкретната ситуация на всеки отделен пазар. Възможността за покриване на всички услуги с единен автомобилен парк ще повиши значително ефективността на нашата работа. Освен това, нашата бъдеща платформа за мобилност ще позволи интеграцията на всички предложения за мобилност в рамките на Volkswagen Group и нейните марки и така ще спомогне за постигане на максимално удобство за клиентите. "

Европа, Китай и САЩ ще запазят ролята си на основни пазари, в които ще се концентрира дейността на Volkswagen Group

Наред със солидната основа в Европа и Китай - двата основни пазара на марката Volkswagen, Северна Америка ще фокусира основните усилия на Volkswagen Group по отношение увеличаването на пазарния дял.

Очаква се пазарът в Китай, където Volkswagen Group се радва на дългогодишна лидерска позиция на пазара и висока рентабилност, да играе решаваща роля за успеха на стратегията NEW AUTO. С моделите ID.4, ID.6 и предстоящата пазарна премиера на ID.3, марката Volkswagen заедно със своите партньори разгръща бързо своята гама от модели с електрическо задвижване. Новото съвместно предприятие с ключово значение за производството на автомобили с нови енергийни източници за задвижване (NEV) Volkswagen Anhui се превръща в локален хъб за внедряване на SSP, включващ и нов научноизследователски и развоен център в процес на изграждане. Volkswagen Group ще продължи да разширява дейността си и на основата на наличните на местно ниво знания и умения, като към момента за поделението CARIAD в Китай работят около 1000 софтуерни инженери.

Що се отнася до американския пазар, настоящият момент осигурява може би най-добрите възможности за значително увеличаване на пазарния дял на Volkswagen от когато и да било преди. „Планът на администрацията на Байдън за електрификация ни дава уникална възможност да стартираме от по-добри позиции в сравнение с конкуренцията, след като изградихме отворена зарядна инфраструктура на територията на САЩ и вече инвестирахме в прехода към BEV в нашия завод в Чатануга“, посочи главният изпълнителен директор на Volkswagen Group Херберт Дийс. Volkswagen предлага богата гама от BEV модели с привлекателни за потребителите и съобразени с американския пазар характеристики като успешния ID.4 и емблематичния ID. BUZZ1, чиято пазарна премиера предстои. От тази гледна точка Volkswagen е в добра позиция да поеме изпреварващ дял от бъдещия ръст на този пазар в процес на електрификация.

В ход е трансформация на персонала

Отчитайки обстоятелството, че половината от актуалните 660 000 служители на Volkswagen Group са заети в традиционното автомобилно производство, компанията започва цялостна програма за трансформация на работната сила, която ще продължи през следващите 10 години. Управителният съвет работи в тясно сътрудничество с представителите на профсъюзите в управлението, за да гарантира, че Volkswagen Group поема с пълна отговорност грижата за своите служители в преходния период, предоставяйки необходимите ресурси за преквалификация в посока придобиване на софтуерно отиентирани знания и способности. Volkswagen Group вече гарантира бъдещата конкурентоспособност на своите германски производствени звена, трансформирайки бизнеса с компоненти на групата и превръщайки завода в Цвикау в хъб за електрическа мобилност. Проекти за подобни трансформации са планирани и за производствените центрове на компанията в Емден и Хановер.

Още от Моторни спортове

Виж всички