В Попово ще строят нова трибуна и реконструират стадион за 387 000 лева

В Попово ще строят нова трибуна и реконструират стадион за 387 000 лева

Започват дейностите по проекта "Реконструкция на южна трибуна (Сектор В)" в спортен комплекс - парк "Градска градина" в Попово. Договорът за безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд "Земеделие" е подписан в началото на февруари, а в момента тече процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на строително-монтажните работи, съобщават от общинската администрация.

Проектът е финансиран по мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Това е първият етап от цялостния инвестиционен проект за реконструкция и рехабилитация на стадиона в парк "Градска градина" в Попово на стойност 387 339 лева.

Реконструкцията на южна трибуна (Сектор В) на градския стадион се изразява в пълен демонтаж на съществуващата трибуна и построяване на изцяло нова. Предвижда се монтаж на нови пластмасови седалки върху всеки ред. В долната част на трибуната е предвидено изграждането на улей за отводняване от повърхностни води, както и вграждане на линейна система за отводняване с модулни тела, покрити с решетка.

Желаещите да участват в процедурата фирми следва да отговарят на определени условия, едно от които е през последните 5 години да са изпълнявали дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката.

Първоначално обявеният срок за оферти и заявления за участие бе 17 ч. на 29 април, но във връзка с получени методически указания на Агенцията по обществени поръчки, вероятно ще бъде удължен, допълват от общинската управа.

Последвайте каналите ни в:

Битката започна!
Докажи, че познаваш шампионата на Стария континент и спечели посещение на мистичния Анфийлд!

Включи сe

Още от БГ Футбол

Виж всички