Българска федерация ски проведе годишното си отчетно общо събрание

Българска федерация ски проведе годишното си отчетно общо събрание

Българска федерация ски проведе годишното си отчетно общо събрание. Участие взеха клубовете, които са членове на БФСки. Водещ на сбирката беше Пепа Мицева, генерален секретар на централата. Президентът на БФСки Цеко Минев приветства участниците и ги запозна с отчета на централата за изминалата година. Общото събрание го прие единодушно. Приет бе и годишния счетоводен отчет за 2023 година и доклада на експерт-счетоводителя.

Членовете на Общото събрание освободиха от отговорност председателят и членовете на Управителния съвет за дейността през отчетния период. Избран беше експерт счетоводител за 2024 година.

Цеко Минев запозна членовете с бюджета на федерацията за 2024 година, който беше приет единодушно от участниците в събранието.

БФСки

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Виж всички